Autismforum

Autismforum är en webbplats om autism och Aspergers syndrom. Här kan du läsa om diagnoserna och de vanligaste behoven och insatserna. Du kan även ta del av personliga erfarenheter. Vår förhoppning är att innehållet ska bidra till ökad och fördjupad kunskap.

Nytt på Autismforum

Nu finns en ny artikel om problembeteenden i delen Behov och insatser. Läs om hur man kan förstå och förändra problembeteenden.

> Läs artikeln

Rådgivning och bibliotek

Autismforum är en del av Forum Funktionshinder. Här finns rådgivning och bibliotek som är öppet för alla. Vi anordnar även föredrag, kurser och arrangemang. 

Forum Funktionshinder

Funktionshindersguiden

Webbplatsen Funktionshindersguiden ger information om samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Guiden hjälper dig att hitta rätt oavsett vilken myndighet eller organisation som står för stödet.

> Funktionshindersguiden

Webbplatsen Ung och asperger

Ställ en fråga

Om du har frågor om autism eller Aspergers syndrom, kan du skicka din fråga via e-post.

autismforum@sll.se