Autismforum

Autismforum är en webbplats om autism och Aspergers syndrom. Här kan du läsa om diagnoserna och de vanligaste behoven och insatserna. Du kan även ta del av personliga erfarenheter. Vår förhoppning är att innehållet ska bidra till ökad och fördjupad kunskap.

Välkommen till nya Autismforum!

Flytten av Autismforum är klar och webbplatsen är nu en del av habilitering.se. Vi hoppas att den nya strukturen ska vara mer användbar och lättare att hitta i. Om du har synpunkter eller tankar kring innehållet, hör av dig till oss på autismforum@sll.se

> Autismforums nya struktur

Nytt på Autismforum

Nu finns en ny artikel om problembeteenden i delen Behov och insatser. Läs om hur man kan förstå och förändra problembeteenden.

> Läs artikeln

Funktionshindersguiden

Webbplatsen Funktionshindersguiden ger information om samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Guiden hjälper dig att hitta rätt oavsett vilken myndighet eller organisation som står för stödet.

> Funktionshindersguiden

Webbplatsen Ung och asperger

Rådgivning och bibliotek

Autismforum är en del av Forum Funktionshinder. Här finns rådgivning och bibliotek som är öppet för alla. Vi anordnar även föredrag, kurser och arrangemang. 

Forum Funktionshinder

Ställ en fråga

Om du har frågor om autism eller Aspergers syndrom, kan du skicka din fråga via e-post.

autismforum@sll.se