Specialpedagoger

Bella Dahl
specialpedagog
08-123 354 78
bella.dahl@sll.se
Emma Teeling
specialpedagog
(föräldraledig)
08-08-123 354 48
emma.sjogren-teeling@sll.se

Josefina Lideståhl
specialpedagog
08-123 354 93
josefina.lidestahl@sll.se
Lotta Öman
pedagog
08-123 354 56
lotta.oman@sll.se

Magdalena Wachowski Kalinski
pedagog
(föräldraledig)
08-123 354 50
magdalena.wachowski-kalinski@sll.se
Maria Nordmark
pedagog
08-123 354 94
maria.nordmark@sll.se