Vi som arbetar på Autismcenter små barn

På Autismcenter små barn arbetar chef, administratörer, metodstödjare, program-och utvecklingsansvariga, arbetsterapeut, kuratorer, psykologer, logopeder, specialpedagoger, fysioterapeut.