Uppdrag för Autismcenter små barn under 2020

Barn födda 2016 och senare, nya remisser, tas emot vid Autismcenter små barn.

Barn med autismspektrumdiagnos och intellektuell funktionsnedsättning kan, om föräldrarna så önskar, istället tas emot vid habiliteringscenter för barn

Har ni frågor och funderingar angående denna information är ni välkomna att 
kontakta enhetschefer Petra Herré 08-123 354 55 eller Kristina Andersson 08-123 354 84