Mottagande vid Autismcenter små barn

Efter inkommen remiss från utredande enhet som ställt diagnos, eller egen ansökan från vårdnadshavare, kan barnet registreras vid Autismcenter små barn.

  • Vårdnadshavare (utan barn) kallas till en första information.
  • Vårdnadshavare deltar därefter på en grundkurs om tre tillfällen, halvdagar.
  • En heldags introduktionsutbildning erbjuds till barnets ansvariga förskolepedagoger.
  • Efter genomförd grundkurs kan föräldrar och ansvarig pedagog på barnets förskola delta i utbudet av temaföreläsningar och kurser.
  • För vårdnadshavare finns möjlighet att ansöka om individuella insatser. Dessa insatser är behovsbedömda.