Anhörigstöd vid Autismcenter små barn

Anhörigstöd ges i olika former.

Alla föräldrar som har barn registrerade vid Autismcenter små barn har möjlighet att få stöd av en kurator. Du kan vända dig till kurator när du behöver vägledning, information och stöd kring samhällets resurser eller önskar boka ett stödsamtal. 

Vi erbjuder anhörigstöd i grupp i olika former för föräldrar, syskon och mor-och farföräldrar. Se kurskatalog för aktuell information.