Om oss vid Autismcenter små barn

Autismcenter små barn tillhör Habilitering & Hälsa, som är en del av Region Stockholm.

Här arbetar kuratorer, logopeder, psykologer, specialpedagoger, fysioterapeut och arbetsterapeut. Vi erbjuder kurser och temaföreläsningar som vänder sig till barnets föräldrar och ansvarig förskolepedagog. Vårdnadshavare har också möjlighet att ansöka om individuella insatser. Dessa insatser är behovsbedömda. Barnets föräldrar och/eller ansvarig pedagog på förskolan kan delta i individuell insats. Både kurser och individuella insatser bygger till stor del på tillämpad beteendeanalys.

Vårt kursutbud rör områden som till exempel kommunikation, lek, samspel, färdigheter i vardagen, kognitivt stöd och motorik. I kurserna varvas teori med praktiska övningar. Mellan kurstillfällena tränar föräldrar och förskolepersonal på de strategier och förhållningssätt som lärs ut.

Föräldrar har möjlighet att få psykosocialt stöd i kontakt med kurator.

Vi har tystnadsplikt och är en kostnadsfri verksamhet inom Region Stockholm.

Enhetschefer vid Autismcenter små barn är Petra Herré och Kristina Andersson.