Kurskatalog

Här hittar ni vårt aktuella utbud av kurser och tema.

Till kurser och teman kan vårdnadshavare till barn födda 2013 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den förskolepedagog som är ansvarig för barnet kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman.

Detta gäller både barn och registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, region Stockholm