Kontakt och ansökan

Ansökan om att bli registrerad vid Autismcenter små barn

Vanligtvis skickar en läkare remiss till oss. Vårdnadshavare kan också själva ansöka om insatser om barnet genomgått en utredning och fått en diagnos inom autismspektrum. 

Fyll i ansökningsblanketten. Skicka blanketten och en kopia på utredningen till oss (adress nedan). Det finns inte möjlighet att lämna en elektronisk ansökan.


Vi har tystnadsplikt och är en kostnadsfri verksamhet inom Region Stockholm.

Ansök om individuell insats - för patienter registrerade vid Autismcenter små barn

Vid en individuell insats ges handledning inom ett eller ett par utvecklingsområden till vårdnadshavare och/eller den för barnet ansvariga förskolepedagogen. 

Nedan hittar ni ansökan om individuell insats. Ansökningarna är behovsbedömda.​


Vid ett mångsidigt intensivt inlärningsprogram ges handledning inom flera utvecklingsområden samtidigt. Både vårdnadshavare och förskolepedagog deltar. Godkännande av förskolechef krävs. Information och intresseanmälan för mångsidiga intensiva inlärningsprogram hittar ni nedan.


Kontakt

Telefon 08-123 354 50
Telefontid Måndag kl 8-11, kl 13-16
tisdag - fredag kl 8-12, kl 13-15
E-post autismcenterbarn.slso@sll.se
Besöksadress Tideliusgatan 12, Rosenlund plan 2, Stockholm
Postadress Autismcenter små barn
Box 170 56
104 62 Stockholm
Fax 08-123 496 16

Hitta hit

Karta med vägbeskrivning till Rosenlund Karta med vägbeskrivning till Rosenlund

Synpunkter och klagomål

Som patient på Habilitering & Hälsas mottagningar ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något du inte är nöjd med, vill vi gärna veta det. 
> Så här kan du lämna synpunkter eller klagomål