Om diagnoser inom autismspektrum

Det finns olika diagnoser inom autismspektrumet, såsom autism, Aspergers syndrom och atypisk autism. Diagnos ställs utifrån en av de två diagnosmanualerna ICD-10 och DSM-5.

För att få diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder) ska, enligt DSM-5, följande kriterier uppfyllas:

  • beteendeavvikelser inom social kommunikation
  • begränsade, repetitiva mönster i beteenden, intressen och aktiviteter

För att en diagnos ska ställas bör dessa avvikelser ha visat sig tidigt i barnets utveckling. Beteendeavvikelserna ska innebära påtagliga svårigheter i vardagen.

Det förekommer också att personer med ASD har en under- eller överkänslighet  kopplad till vissa sinnesintryck, till exempel att vara mindre känslig för kyla eller att det kan göra ont att duscha.

Det finns alltså vissa gemensamma nämnare som är typiska för autism. Samtidigt har varje barn med ASD sin unika kombination av svårigheter och styrkor. Allt behöver inte vara till nackdel utan det finns också autismtypiska egenskaper - exempelvis att vara bra på att fokusera på detaljer - som ibland kan vara till fördel i livet.

Personer med diagnos inom autismspektrum kan vara normalbegåvade eller ha en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).

Alla barn med ASD kan lära sig nya färdigheter. Utvecklingstakten varierar beroende på varje barns förutsättningar, i samspel med faktorer i omgivningen. Forskningen visar att det finns inlärningsprogram som på olika sätt kan underlätta vardagen och höja livskvalitén för barn med ASD. 

Läs mer på www.autismforum.se