Litteraturtips m.m.

Om autism

 • www.autismforum.se
 • Liv med autism – dokumentär på UR
 • www.asatonline.org – Om autism och forskning, på engelska

Böcker:

 • Autismspektrum – handbok för föräldrar och professionella - L. Wing
 • Om Aspergers syndrom – vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar - T. Attwood
 • Självbiografier: 
  Stjärnor, linser och äpplen - S. Schäfer​​
  Därför hoppar jag - N. Higashida​
  Let me hear your voice – a familys triumph over autism -  C. Maurice

Om TBA och positiv förstärkning

 • Beteendestöd i vardagen – Handbok i tillämpad beteendeanalys - P. Karlsson
 • Fem gånger mer kärlek - Martin Forster
 • Skjut inte hunden (Don’t shoot the dog) - K. Pryor
 • Att förstå och påverka beteendeproblem - O. Wadström

Om att träna kommunikation och samspel

 • Autism 24/7 - A. Bondy, L. Frost (engelska)
 • Jumpstarting communication skills in children with autism - M. Weiss, V. Demiri (engelska)
 • Reaching out, joining in, teaching social skills to you children with autism - M. Weiss, S. Harris (engelska)
 • Teaching children with autism – strategies to enhance communication and socialization - K.A. Quill (engelska)
 • Lekträning – artikel på Autismforum.se (under fliken behov och insatser) http://habilitering.se/autismforum/behov-och-insatser/sociala-fardigheter/lektraning

Övriga tips

Stress och mående m.m:

 • Hantera din stress - G. Grossi
 • Lyckofällan - R. Harris (om ACT)
 • Tid att leva - F. Livheim, D. Ek och B. Hedensjö (om ACT och stresshantering)
 • Vem bestämmer över ditt liv - om medveten närvaro - Åsa Nilsonne

Att prata med barnet och andra om autism:

 • Doktorn kunde inte riktigt laga mig och Litet syskon - Christina Renlund

Intresseorganisationer:

Övrigt:

 • Annorlunda barnbarn - M. Klasén McGrath

 • Funka Olika-podden – www.habilitering.se Habiliteringens podcast om funktionsnedsättningar. Flera avsnitt om autism med psykolog SvenOlof Dahlgren och Gill Carlberg som har egen diagnos inom autismspektrum.
   
 • Undra-Appen. Appen vänder sig till barn med funktionsnedsättning med syfte att förbereda barnet för besök hos habiliteringen. Det finns en avdelning om autism!