Aktuella forskningsprojekt

Projekt småsyskon

Autismcenter små barn samarbetar med Karolinska Institutet och Uppsala universitet i en unik studie, Projekt Småsyskon. Småsyskon till barn med autism, ADHD och/eller språkstörning följs från sitt första levnadsår till de blir 6 år gamla. Syftet med projektet är att kartlägga småsyskonens utveckling. Vill du läsa mer eller anmäla ditt barn till studie.

> Projekt Småsyskon​​

________________________________________________________________

Apers​

Har du ett barn som fullföljt prövofasen i mångsidigt intensivt inlärningsprogram kan du bli kontaktad med förfrågan om att delta i forskningsprojektet ”Tidig intervention och autism: transformering av forskning till praktik genom en kompetensutvecklingsmodell.”

Vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) genomförs i samarbete med Autismcenter små barn (Habilitering& Hälsa) under hösten 2017 till våren 2019 ett forskningsprojekt. 

Syftet med projektet är att förbättra lärmiljö inom förskola för barn med autism i Sverige genom en kompetensutvecklingsmodell. Några av frågorna man vill titta närmare på är; Hur kan vi öka kunskap om autism och evidensbaserade pedagogiska insatser för barn med autism bland pedagoger i förskola? Kan fortbildning, on-site coaching och feedback kring utveckling av lärmiljö och pedagogik bidra till detta?

Målgrupp är förskolor med barn i sin verksamhet som är mellan 2-5 år gamla, som har en autismspektrumdiagnos och nyligen avslutat prövofasen i intensivt mångsidigt inlärningsprogram på Autismcenter små barn.

I projektet kommer man först följa 12 förskolor med tillhörande förskolebarn med autism under två terminer, och sedan ytterligare 12 förskolor under två terminer till.

Studien har blivit godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. Projektledare är Hampus Bejnö leg. psykolog, doktorand i specialpedagogik, och projektansvarig Lise-Roll Pettersson, professor i specialpedagogik.