Välkommen till Autismcenter små barn

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum är du välkommen till Autismcenter små barn. Vi tar emot nya barn 0-4 år som bor i Stockholms län. Barnet är sedan hos oss som längst tills de börjar första klass.

08-123 354 50

Måndagar kl 8-11, 13-16
Tisdag - Fredag 8-12, 13-15

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Huvudentrén, plan 2
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Våra insatser

På Autismcenter små barn arbetar vi med stöd till barnet och dess nätverk, individuellt och i grupp.  Blanketter för ansökan om individuell kontakt med handledare och intresseanmälan för mångsidiga intensiva inlärningsprogram hittar ni här på vår hemsida. Ansökningarna är behovsbedömda.​


Vi har ett brett utbud av insatser i grupp som presenteras i vårt program för höstterminen. Vårt mål är att göra så mycket kunskap som möjligt tillgänglig för så många som möjligt. I gruppinsatserna finns det möjlighet för både föräldrar och pedagoger att delta. För att hitta rätt kurs är det viktigt att noggrant ta del av kursbeskrivningen. Vi hjälper er gärna att hitta rätt, kontakta oss. Höstens program hittar ni här på vår hemsida. 

PDF iconKurskatalog - program för insats i grupp hösten 2018 

Anmälan görs via mail till autismcenterbarn.slso@sll.se eller ring till receptionen på 08-123 354 50. Anmälan för pedagoger måste alltid ske i samråd med vårdnadshavare.

Aktuellt

2018-10-09

Det finns platser kvar på flera av höstens gruppinsatser och temaföreläsningar. Här presenterar vi några av dem:

6/11, 20/11, 4/12 Språk och kommunikation - ordförråd och meningsbyggnad Att få kunskap om barnets ordförråd och strategier för att öva nya ord samt att sätta ihop ord till meningar.Barnet använder tal som främsta kommunikationssätt. Barnet pratar i minst 1-2 ordsmeningar, barnet begär saker han/hon vill ha och förstår enkla instruktioner.

7/11, 21/11, 5/12 Språk och kommunikation - social språkanvändning Att få kunskap om barnets språk samt strategier för hur vuxna kan lära barnet att använda språket på ett mer kommunikativt sätt.

13/11, 27/11, 11/12 Förstå och förändra problembeteenden Att få kunskap om problembeteendens funktion samt få praktiska tips och råd kring hur problembeteenden kan förebyggas och hanteras.

14/11, 28/11 Ritprata - seriesamtal och sociala berättelser Att få kunskap  och konkreta strategier för hur du som vuxen kan förklara och visualisera olika situationer för barnet genom att rita upp händelseförlopp

16/11, 30/11, 14/12 Sociala färdigheter på avancerad nivå Att få strategier för att lära barnet sociala färdigheter. Vi inleder med kartläggning av de sociala färdigheter barnet redan har. 

22/11, 6/12 Visuellt stöd i vardagen Visuellt stöd, t ex bilder, kan göra det lättare för barnet att förstå vad som ska hända eller komma ihåg vad det ska göra. Det kan underlätta vid övergångar mellan aktiviteter och göra barnet mer självständigt.

23/11, 30/11, 7/12 Språk och kommunikation - grundläggande kommunikation Att stärka och utveckla kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan. Praktiska tips på hur man kan underlätta kommunikation i vardagen med fokus på att begära föremål och aktiviteter.

Temaföreläsningar

17/10 Grov-och finmotorik Genomgång av de vanligaste motoriska svårigheterna hos barn med autism och tips om hur man kan träna motorik. Vi kommer också att informera om hjälpmedel.

19/10 Sömn och sömnsvårigheter Få kunskap om typisk sömn och sömnstörningar samt få användbara strategier för att underlätta barnets insomning på kvällen eller hantera uppvaknanden under natten

6/11 Videomodellering Information om hur film kan användas för att lära barnet färdigheter inom olika områden som lek och socialt samspel, vardagliga sysslor eller kommunikation och språk. 

9/11 Stereotypa beteenden, rutiner och ritualer Att få veta mer om vad rutiner, ritualer och stereotypa beteenden är samt vilken funktion de kan fylla hos barnet.  

13/11 Landa i diagnosen Ett tillfälle att som förälder få ventilera de känslor och tankar som väckts då barnet fått en diagnos inom autismspektrum. 

Mer information om gruppinsatserna och temaföreläsningar hittar du i höstens program.

_______________________________________________________________________________

Skolfrågor

På Autismforums hemsida kan du hitta information om du har funderingar gällande ditt barns skolgång

> Läs mer

Intresserad av appar, dataprogram, länkar eller vill du tillverka bilder?

På StoCKK, Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt Stöd, kan du få stöd och tips inom datorbaserat stöd. Besök deras hemsida för öppettider. På hemsidan finns också många andra tips som kan vara användbara.

Gå till StoCKK:s hemsida