Välkommen till Autismcenter små barn

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum är du välkommen till Autismcenter små barn. Vi tar emot nya barn till och med det år då barnet fyller fyra. Barnen är sedan hos oss som längst tills de börjar första klass.

08-123 354 50

Måndagar kl 8-11, 13-16
Tisdag - Fredag 8-12, 13-15

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Huvudentrén, plan 2
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm
Aktuellt

Aktuellt

2019-01-16

Det finns platser kvar på temaföreläsning Sömn den 31/1 kl 13-15.

Det finns även plats på följande kurser:  

Ordförråd och meningsbyggnad: 5/2, 19/2, 5/3 kl 13-16

Grundläggande kommunikation: 7/2, 14/2, 28/2 kl 9-12

Välkommen med din anmälan!

__________________________________________________________________________

2018-12-11

Kursprogrammet för våren 2019 är klart!
Välkommen med din anmälan!

____________________________________________________________________________

2018-12-05

Känner du dig nedstämd, orolig eller stressad i ditt föräldraskap? 

Nu har du möjlighet att delta i Navigator ACT - En föräldragrupp som baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en form av kognitiv beteendeterapi (KBT). ACT har vetenskapligt stöd i behandling av depression, ångest och stress.

I Navigator ACT övar man på acceptans och medveten närvaro samt att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning. Syftet är att hitta sätt i vardagen som främjar mående i vardagen och i ditt föräldraskap.

Våra insatser

Våra insatser


På Autismcenter små barn erbjuds kurser och föreläsningar samt individuella insatser. Dessa kan vara antingen riktade eller mångsidiga. I en riktad insats fokuserar nätverket (föräldrar, förskolepersonal, handledare) tillsammans med sin handledare på 1-2 färdighetsområden under en begränsad tidsperiod. 

Blanketter för ansökan om individuell kontakt med handledare och intresseanmälan för mångsidiga intensiva inlärningsprogram hittar ni här på vår hemsida. Ansökningarna är behovsbedömda.​


Anmälan görs via mail till autismcenterbarn.slso@sll.se eller ring till receptionen på 08-123 354 50. Anmälan för pedagoger måste alltid ske i samråd med vårdnadshavare.
Intresserad av datorbaserat stöd?

Intresserad av datorbaserat stöd?

På StoCKK, Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt Stöd, kan du få stöd och tips inom datorbaserat stöd. Besök deras hemsida för öppettider. På hemsidan finns också många andra tips som kan vara användbara.

Gå till StoCKK:s hemsida
Skolfrågor

Skolfrågor

På Autismforums hemsida kan du hitta information om du har funderingar gällande ditt barns skolgång

> Läs mer