Välkommen till Autismcenter för små barn

Flicka som klättrar på ribbstol

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum är du välkommen till Autismcenter för små barn. Vi tar emot barn 0-4 år som bor i Stockholms län.

Andra steget - extra kurstillfälle

På grund av stor efterfrågan har vi tillsatt ett extra kurstillfälle av "Andra steget" för föräldrar.

Målgrupp: Föräldrar till barn som är inskrivna vid Autismcenter för små barn och som gått Första steget. Antalet platser är begränsat.

Beskrivning: Andra steget är en 1-dagskurs som följer upp och bygger vidare på introduktionskursen Första Steget. Under Andra steget kommer vi att fokusera på praktiska tips kring vad ni som föräldrar kan göra i vardagen med ert barn. De områden som tas upp är Barnets stund, samarbete, kommunikation, tydliggörande och inlärning.

Datum och tid: Tisdag 26 april kl 9.00 – 15.30

Plats: Rosenlund, Tideliusgatan 12. Lokal: Rosen, entreplan

Anmälan: Via epost till autismcenterbarn@sll.se eller telefon 08-123 354 50.

Kursledare: Frederika Herland & Helena Larsson, kuratorer

Sista anmälningsdag: Tisdag 12 april

PECS våren 2016

Kurs 1 utgår.

Kurs 2 kommer att genomföras vid följande tillfällen torsdag 10/3, torsdag 14/4 samt fredag 20/5.

Samtliga tillfälle i lokal Utsikten.

Känner du stress, oro eller är du nedstämd?

Vi välkomnar föräldrar till barn med autism upp till 7 års ålder från alla länets habiliteringscenter att anmäla sig till vårens ACT- grupp, att hantera stress och öka välmående. Sista anmälningsdag är den 16/2. Anmäl på autismcenterbarn@sll.se. Se inbjudan i katalogen.

Vårens kurskatalog

Vårens kurskatalog finns nu under rubriken Kurskatalog i menyraden, se ovan.

Det har tyvärr blivit några fel med tider och veckodagar i katalogen som ni får hem i er brevlåda. Katalogen som finns här på hemsidan är upppdaterad och ska nu vara rätt.

Nu är planeringen för vårens syskongrupp klar. Inbjudan finns under rubriken Kurskatalog, se ovan.

Uppdrag för Autismcenter för små barn under 2016

Förskolebarn med ASD 2016

Under 2016 tas förskolebarn som remitteras till Habilitering & Hälsa med diagnos inom autismspektrum, ASD, emot på följande sätt:

0-4 år (f. 2012 och senare) tas emot på Autismcenter små barn för samtliga insatser, som längst tills barnet börjar förskoleklass eller motsvarande.

Alternativt, om föräldrar önskar, kan barn med ASD och svår utvecklingsstörning remitteras till habiliteringscenter om det kan vara en fördel för barnet att få sina behov tillgodosedda mer lokalt.

5-6 år, nya remisser (f. 2010-2011)

Steg 1: Första besök på lokalt HC. (På samma sätt som 2015). 

Steg 2: Introduktionsprogram för föräldrar till barn med ASD, fem halvdagar under 5-8 veckor.
             Forum Funktionshinder är arrangör, kursledare från Autismcenter för små barn.

Steg 3: Vid behov vidare insatser på lokalt HC.

Har ni frågor och funderingar angående denna information är ni välkomna att 
kontakta enhetscheferna Petra Herré 08-123 354 55 eller Kaisa Lilja 08-123 354 84