Välkommen till Autismcenter för små barn

Flicka som klättrar på ribbstol

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning eller med lindrig utvecklingsstörning är du välkommen till Autismcenter för små barn. Vi tar emot barn 0-4 år som bor i Stockholms län.

Höstens kurser och tematräffar

Här hittar du våra kurser och tematräffar för hösten 2014. Läs noga i inbjudningarna till vem kursen/tematräffen riktar sig. Några av tematräffarna är även öppna för barn 0-6 år med fastställd diagnos inom autismspektrum och som har insatser vid annat habiliteringscenter. Observera då att anmälan ska göras på telefon 08-123 354 50.

Till programmet