Välkommen till Autismcenter små barn

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum är du välkommen till Autismcenter små barn. Vi tar emot barn 0-4 år som bor i Stockholms län.

08-123 354 50

Måndagar kl 8-11, 13-16
Tisdag - Fredag 8-12, 13-15

Tideliusgatan 12
118 96 Stockholm
Huvudentrén, plan 2
Vägbeskrivning
Box 170 56, 104 62 Stockholm

Kurskatalog våren 2017

Nu kan du att anmäla dig till vårens kurser och tematräffar!

Kurserna hittar du under fliken Kurskatalog.

Uppdrag för Autismcenter små barn under 2017

Förskolebarn med ASD 2017

Under 2017 tas förskolebarn som remitteras till Habilitering & Hälsa med diagnos inom autismspektrum, ASD, emot på följande sätt:

0-4 år (f. 2013 och senare) tas emot på Autismcenter små barn för samtliga insatser, som längst tills barnet börjar förskoleklass eller motsvarande.

Alternativt, om föräldrar önskar, kan barn med ASD och svår intellektuell funktionsnedsättning remitteras till habiliteringscenter om det kan vara en fördel för barnet att få sina behov tillgodosedda mer lokalt.

5-6 år, nya remisser (f. 2011-2012) tas emot på lokalt habiliteringscenter

Steg 1: Första besök på lokalt HC. (På samma sätt som 2016). 

Steg 2: Introduktionsprogram för föräldrar till barn med ASD, fem halvdagar under 5-8 veckor.
             Forum Funktionshinder är arrangör, kursledare från Autismcenter små barn.

Steg 3: Vid behov vidare insatser på lokalt HC.

Har ni frågor och funderingar angående denna information är ni välkomna att 
kontakta enhetscheferna Petra Herré 08-123 354 55 eller Kaisa Lilja 08-123 354 84