Välkommen till Autismcenter för små barn

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum är du välkommen till Autismcenter för små barn. Vi tar emot barn 0-4 år som bor i Stockholms län.

08-123 354 50

Måndagar kl 8-11, 13-16
Tisdag - Fredag 8-12, 13-15

Tideliusgatan 12
118 96 Stockholm
Huvudentrén, plan 2
Box 170 56, 104 62 Stockholm

Hitta hit

Vårens kurskatalog

Vårens kurskatalog finns nu under rubriken Kurskatalog i menyraden, se ovan.

Det har tyvärr blivit några fel med tider och veckodagar i katalogen som ni får hem i er brevlåda. Katalogen som finns här på hemsidan är upppdaterad och ska nu vara rätt.

Nu är planeringen för vårens syskongrupp klar. Inbjudan finns under rubriken Kurskatalog, se ovan.

Uppdrag för Autismcenter för små barn under 2016

Förskolebarn med ASD 2016

Under 2016 tas förskolebarn som remitteras till Habilitering & Hälsa med diagnos inom autismspektrum, ASD, emot på följande sätt:

0-4 år (f. 2012 och senare) tas emot på Autismcenter små barn för samtliga insatser, som längst tills barnet börjar förskoleklass eller motsvarande.

Alternativt, om föräldrar önskar, kan barn med ASD och svår utvecklingsstörning remitteras till habiliteringscenter om det kan vara en fördel för barnet att få sina behov tillgodosedda mer lokalt.

5-6 år, nya remisser (f. 2010-2011) tas emot på lokalt habiliteringscenter

Steg 1: Första besök på lokalt HC. (På samma sätt som 2015). 

Steg 2: Introduktionsprogram för föräldrar till barn med ASD, fem halvdagar under 5-8 veckor.
             Forum Funktionshinder är arrangör, kursledare från Autismcenter för små barn.

Steg 3: Vid behov vidare insatser på lokalt HC.

Har ni frågor och funderingar angående denna information är ni välkomna att 
kontakta enhetscheferna Petra Herré 08-123 354 55 eller Kaisa Lilja 08-123 354 84