Välkommen till Autismcenter små barn

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum är du välkommen till Autismcenter små barn. Vi tar emot barn 0-4 år som bor i Stockholms län.

08-123 354 50

Måndagar kl 8-11, 13-16
Tisdag - Fredag 8-12, 13-15

Tideliusgatan 12
118 96 Stockholm
Huvudentrén, plan 2
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt

2017-09-27
Kuratorsmottagning – vårdbidrag och LSS

Öppet för föräldrar vars barn är registrerade hos Autismcenter små barn. 

27 september, Lokal Tanto, våning 2, Rosenlund

Kl. 15.00 – 15.30 Kort information i grupp om LSS och ansökningsprocessen.

Drop in mellan kl. 15.30 - 17.00.  Möjlighet till stöd att fylla i ansökningsblanketter, att förbereda sig inför utredningssamtal med försäkringskassan eller kommunen samt få svar på frågor. 

OBS! För frågor kring läkarutlåtande till vårdbidraget hänvisar vi i första hand till er utredningsenhet alternativt det BVC eller vårdcentral barnet tillhör, då Autismcenter små barn inte  har tillgång till läkare. 

Ingen anmälan behövs!

Är du i behov av tolk måste du anmäla detta till receptionen på 08-123 354 50. Det är viktigt att du avbokar tolken i god tid om du inte har möjlighet att komma.   

2017-09-06
Tematräff Grov-och finmotorik den 16 november ställs in hösten 2017!

2017-08-28
Det är nu fullt på båda kurstillfällena för mor-och farföräldrar

2017-07-21
Höstens kurser och tematräffar hittar du under fliken Kurskatalog i menyn till vänster.