Välkommen till Autismcenter för små barn

Flicka som klättrar på ribbstol

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum är du välkommen till Autismcenter för små barn. Vi tar emot barn 0-4 år som bor i Stockholms län.

Inställd kurs - Utbildning för personal i förskoleklass

Tyvärr måste vi ställa in Kurs 1 på grund av för få anmälda. Alla anmälda blir kontaktade, via e-post eller telefon, och kommer istället att erbjudas plats på Kurs 2 med startdatum 6/10.

Höstens kurser och tematräffar

Här hittar du våra kurser och tematräffar för hösten 2015. Läs noga i inbjudningarna till vem kursen/tematräffen riktar sig. Några av tematräffarna är även öppna för barn 0-6 år med fastställd diagnos inom autismspektrum och som har insatser vid annat habiliteringscenter. Anmälan ska då göras på telefon 08-123 354 50.

> Kurskatalog hösten 2015

Uppdrag för Autismcenter för små barn under 2015

Förskolebarn med ASD 2015

Under 2015 tas förskolebarn som remitteras till Habilitering & Hälsa med diagnos inom autismspektrum, ASD, emot på följande sätt:

0-4 år (f. 2011 och senare) tas emot på Autismcenter små barn för samtliga insatser, som längst tills barnet börjar förskoleklass eller motsvarande.

Alternativt, om föräldrar önskar, kan barn med ASD och svår utvecklingsstörning remitteras till habiliteringscenter om det kan vara en fördel för barnet att få sina behov tillgodosedda mer lokalt.

5-6 år, nya remisser (f. 2009-2010)

Steg 1: Första besök på lokalt HC. (På samma sätt som 2014). 

Steg 2: Introduktionsprogram för föräldrar till barn med ASD, fem halvdagar under 5-8 veckor.
             Forum Funktionshinder är arrangör, kursledare från Autismcenter för små barn.

Steg 3: Vid behov vidare insatser på lokalt HC.

Har ni frågor och funderingar angående denna information är ni välkomna att 
kontakta enhetschef Gun Palm 08-123 354 53

Fel under rubriken Vi som arbetar här

Under fliken Vi som arbetar här blir bildtext och bildernas placering inte rätt. Det jobbas för att detta ska lösas!

Fokusgruppstudie om funktionsförmåga och funktionsnedsättning hos personer med AST

Vid Karolinska Institutet pågår nu ett forskningsprojekt om funktionsförmåga och funktionsnedsättning vid AST där vi under våren 2015 kommer att genomföra fokusgruppsintervjuer med personer med AST och deras anhöriga. Fokusgrupperna kommer också att innefatta lärare, förskolelärare samt vårdgivare till personer med AST. En fokusgruppsintervju syftar till att lyfta fram olika erfarenheter kring ett speciellt tema, i det här fallet problem och svårigheter i vardagen för personer med AST. En fokusgruppsintervju tar 1-1,5 timme och kommer att bestå av 6-8 deltagare. Intervjun leds av en moderator som ställer frågor om olika aspekter av funktion och funktionshinder vid AST.

Om du är förälder, annan anhörig eller förskolepersonal och tycker att detta låter intressant följ länken för mer information och kontaktuppgifter.

> Läs mer om projektet