Välkommen till Autismcenter för små barn

Flicka som klättrar på ribbstol

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum är du välkommen till Autismcenter för små barn. Vi tar emot barn 0-4 år som bor i Stockholms län.

Platser kvar - förlängd anmälningstid!

Det finns platser kvar på Samtalsgrupp om vardagslivet och föräldraskap .

Målgrupp: Föräldrar till barn inskrivna på Autismcenter för små barn, som har avslutat Första steget introduktionskurs.

Beskrivning: Vi erbjuder samtalsgrupp vid tre tillfällen för att ge föräldrar möjlighet att träffa andra och dela erfarenheter, känslor och tankar. Samma föräldrar deltar varje gång (det är inte möjligt att anmäla sig till enstaka tillfällen). Vi kommer att varva korta föreläsningspass med gruppdiskussioner. Vad som kommer att diskuteras är 1. Beskedet – att få diagnos till sitt barn, 2. Föräldraskap till ett barn med autism samt 3. Föräldrakraft - gruppens erfarenheter av strategier och prioriteringar i vardagen.

Datum och tid: tisdag 31/3, onsdag 15/4 och tisdag 28/4, klockan 13.00-15.00 samtliga tillfällen

Plats: Rosenlund, Tideliusgatan 12, våning 2. Lokal: Utsikten

Anmälan: Via e-post, autismcenterbarn@sll.se eller på telefonnummer 08-123 354 50

Fel under rubriken Vi som arbetar här

Under fliken Vi som arbetar här blir bildtext och bildernas placering inte rätt. Det jobbas för att detta ska lösas!

Fokusgruppstudie om funktionsförmåga och funktionsnedsättning hos personer med AST

Vid Karolinska Institutet pågår nu ett forskningsprojekt om funktionsförmåga och funktionsnedsättning vid AST där vi under våren 2015 kommer att genomföra fokusgruppsintervjuer med personer med AST och deras anhöriga. Fokusgrupperna kommer också att innefatta lärare, förskolelärare samt vårdgivare till personer med AST. En fokusgruppsintervju syftar till att lyfta fram olika erfarenheter kring ett speciellt tema, i det här fallet problem och svårigheter i vardagen för personer med AST. En fokusgruppsintervju tar 1-1,5 timme och kommer att bestå av 6-8 deltagare. Intervjun leds av en moderator som ställer frågor om olika aspekter av funktion och funktionshinder vid AST.

Om du är förälder, annan anhörig eller förskolepersonal och tycker att detta låter intressant följ länken för mer information och kontaktuppgifter.

> Läs mer om projektet 

Vårens kurser och tematräffar

Här hittar du våra kurser och tematräffar för våren 2015. Läs noga i inbjudningarna till vem kursen/tematräffen riktar sig. Några av tematräffarna är även öppna för barn 0-6 år med fastställd diagnos inom autismspektrum och som har insatser vid annat habiliteringscenter. Anmälan ska då göras på telefon 08-123 354 50.

Till programmet