Välkommen till Autismcenter små barn

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum är du välkommen till Autismcenter små barn. Vi tar emot nya barn 0-4 år som bor i Stockholms län. Barnet är sedan hos oss som längst tills de börjar första klass.

08-123 354 50

Måndagar kl 8-11, 13-16
Tisdag - Fredag 8-12, 13-15

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Huvudentrén, plan 2
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm
Aktuellt

Aktuellt

2018-11-02

Det finns platser kvar på flera av höstens gruppinsatser och temaföreläsningar. Här presenterar vi några av dem:

14/11, 28/11 Ritprata - seriesamtal och sociala berättelser Att få kunskap  och konkreta strategier för hur du som vuxen kan förklara och visualisera olika situationer för barnet genom att rita upp händelseförlopp

22/11, 6/12 Visuellt stöd i vardagen Visuellt stöd, t ex bilder, kan göra det lättare för barnet att förstå vad som ska hända eller komma ihåg vad det ska göra. Det kan underlätta vid övergångar mellan aktiviteter och göra barnet mer självständigt.

Mer information hittar du i höstens program.

Våra insatser

Våra insatser


På Autismcenter små barn erbjuds kurser och föreläsningar samt individuella insatser. Dessa kan vara antingen riktade eller mångsidiga. I en riktad insats fokuserar nätverket (föräldrar, förskolepersonal, handledare) tillsammans med sin handledare på 1-2 färdighetsområden under en begränsad tidsperiod. 

Blanketter för ansökan om individuell kontakt med handledare och intresseanmälan för mångsidiga intensiva inlärningsprogram hittar ni här på vår hemsida. Ansökningarna är behovsbedömda.​

Vi har ett brett utbud av insatser i grupp som presenteras i vårt program för höstterminen. Vårt mål är att göra så mycket kunskap som möjligt tillgänglig för så många som möjligt. I gruppinsatserna finns det möjlighet för både föräldrar och pedagoger att delta. För att hitta rätt kurs är det viktigt att noggrant ta del av kursbeskrivningen. Vi hjälper er gärna att hitta rätt, kontakta oss. Höstens program hittar ni här på vår hemsida. 

PDF iconKurskatalog - program för insats i grupp hösten 2018 

Anmälan görs via mail till autismcenterbarn.slso@sll.se eller ring till receptionen på 08-123 354 50. Anmälan för pedagoger måste alltid ske i samråd med vårdnadshavare.

Intresserad av appar, dataprogram, länkar eller vill du tillverka bilder?

Intresserad av appar, dataprogram, länkar eller vill du tillverka bilder?

På StoCKK, Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt Stöd, kan du få stöd och tips inom datorbaserat stöd. Besök deras hemsida för öppettider. På hemsidan finns också många andra tips som kan vara användbara.

Gå till StoCKK:s hemsida
Skolfrågor

Skolfrågor

På Autismforums hemsida kan du hitta information om du har funderingar gällande ditt barns skolgång

> Läs mer