Välkommen till Autismcenter små barn

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum är du välkommen till Autismcenter små barn. Vi tar emot barn 0-4 år som bor i Stockholms län.

08-123 354 50

Måndagar kl 8-11, 13-16
Tisdag - Fredag 8-12, 13-15

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Huvudentrén, plan 2
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt

2018-08-14

Det finns platser kvar!

Ännu finns det möjlighet att anmäla sitt intresse till höstens syskongrupp med parallell föräldragrupp. Se kurskatalogen för information om datum och hur du anmäler intresse.

____________________________________

2018-07-18

Föreläsning 5 september för föräldrar, andra närstående och yrkesverksamma

Psykolog och forskare Terje Falck-Ytter ger en överblick över vad forskningen säger om tidiga tecken på autism. Vilka tecken syns redan under det första levnadsåret? Vilka syns först under de kommande åren? Vad är de senaste rönen från detta aktiva forskningsfält? 

Mer information hittar du i bifogad länk

> Tidiga tecken på autism

____________________________________

2018-06-27

Programmet för hösten är klart

Vi har breddat vårt utbud av insatser i grupp under våren 2018 och ytterligare några nya gruppinsatser kommer i höst. Vårt mål är att göra så mycket kunskap som möjligt tillgänglig för så många som möjligt. Kursprogrammet för höstterminen är klart och ni hittar det här på vår hemsida.

____________________________________

2018-06-01

Ansökan om individuell insats

På Autismcenter små barn arbetar vi även med individuellt stöd till patienter. Det individuella stödet ges både till barnets vårdnadshavare och pedagoger. Blanketter för ansökan om individuell kontakt med handledare och intresseanmälan för mångsidiga intensiva inlärningsprogram hittar ni här på vår hemsida. Ansökningarna är behovsbedömda.

Navigator ACT - föräldrabehandling i grupp

Upplever du stress i ditt föräldraskap, oro eller nedstämdhet?
Då kan gruppbehandlingen Navigator ACT vara något för dig. I behandlingen utgår man från olika teman och övar på acceptans, medveten närvaro och att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning. Vi kommer att erbjuda en ACT-grupp med start i september 2018. Tid och plats meddelas senare men du är välkommen att anmäla intresse för gruppen redan nu.

Intresseanmälan görs till Autismcenter små barn via 08-123 354 50 eller via din kurator. 

Du som anmäler intresse för gruppen kommer att bli kontaktad via telefon för att diskutera din situation och behov av insatsen innan besked om du har fått plats på kursen lämnas. Ett av kriterierna för att bli antagen till gruppen är att kunna delta vid samtliga 7 tillfällen. 

Mer information om gruppen kommer att finnas på hemsidan framöver. 

Filmer om autism

Här finns sju korta filmer om autism. Filmerna beskriver symtomen vid autism och visar hur man kan anpassa sina krav för ett barn med autism. De tar också upp viktiga strategier för barns lärande. Föreläsare är Helena Larsson, kurator på Autismcenter små barn.

> Se filmerna

Skolfrågor

På Autismforums hemsida kan du hitta information om du har funderingar gällande ditt barns skolgång

> Läs mer

Uppdrag för Autismcenter små barn under 2018

Här kan du läsa om hur förskolebarn med diagnos inom autismspektrum, ASD, tas emot vid Autismcenter små barn.

Läs mer

Intresserad av appar, dataprogram, länkar eller vill du tillverka bilder?

På StoCKK, Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt Stöd, kan du få stöd och tips inom datorbaserat stöd. Besök deras hemsida för öppettider. På hemsidan finns också många andra tips som kan vara användbara.

Gå till StoCKK:s hemsida