Välkommen till Autismcenter för små barn

Flicka som klättrar på ribbstol

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum är du välkommen till Autismcenter för små barn. Vi tar emot barn 0-4 år som bor i Stockholms län.

Öppet hus

  • Fredagen 4 december bjuder alla Habilitering & Hälsas länsövergripande verksamheter in till Öppet hus. Vi visar våra verksamheter genom bland annat kortare föredrag, prova-på-aktiviteter och rundvandringar

Heldagskurs ”Andra steget” för föräldrar

Målgrupp: Föräldrar till barn som är inskrivna vid Autismcenter för små barn och som gått Första steget. Antalet platser är begränsat.

Beskrivning: Andra steget följer upp och bygger vidare på introduktionskursen Första Steget. Under Andra steget kommer vi att fokusera på praktiska tips kring vad ni som föräldrar kan göra i vardagen med ert barn. De områden som tas upp är Barnets stund, samarbete, kommunikation, tydliggörande och inlärning.

Datum och tid: Onsdag 27 januari kl 9.00 – 15.30

Fler tillfällen kommer under våren, se vårens kurskatalogen!

Plats: Rosenlund, Tideliusgatan 12. Lokal: Utsikten, våning 2.

Anmälan: Via epost till autismcenterbarn@sll.se eller telefon 08-123 354 50.

Sista anmälningsdag: Onsdag 20 januari

Kursledare: Kurator Kristina Andersson och specialpedagog Catharina Hamilton.

Fullt på introduktionsdagen för mor-och farföräldrar

Det är nu fullt på höstens båda introduktionsdagar för mor-och farföräldrar.

Nya inbjudningar kommer till våren.

Höstens kurser och tematräffar

Här hittar du våra kurser och tematräffar för hösten 2015. Läs noga i inbjudningarna till vem kursen/tematräffen riktar sig. Några av tematräffarna är även öppna för barn 0-6 år med fastställd diagnos inom autismspektrum och som har insatser vid annat habiliteringscenter. Anmälan ska då göras på telefon 08-123 354 50.

Uppdrag för Autismcenter för små barn under 2015

Förskolebarn med ASD 2015

Under 2015 tas förskolebarn som remitteras till Habilitering & Hälsa med diagnos inom autismspektrum, ASD, emot på följande sätt:

0-4 år (f. 2011 och senare) tas emot på Autismcenter små barn för samtliga insatser, som längst tills barnet börjar förskoleklass eller motsvarande.

Alternativt, om föräldrar önskar, kan barn med ASD och svår utvecklingsstörning remitteras till habiliteringscenter om det kan vara en fördel för barnet att få sina behov tillgodosedda mer lokalt.

5-6 år, nya remisser (f. 2009-2010)

Steg 1: Första besök på lokalt HC. (På samma sätt som 2014). 

Steg 2: Introduktionsprogram för föräldrar till barn med ASD, fem halvdagar under 5-8 veckor.
             Forum Funktionshinder är arrangör, kursledare från Autismcenter för små barn.

Steg 3: Vid behov vidare insatser på lokalt HC.

Har ni frågor och funderingar angående denna information är ni välkomna att 
kontakta enhetschef Gun Palm 08-123 354 53