Välkommen till Autismcenter små barn

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum är du välkommen till Autismcenter små barn. Vi tar emot barn 0-4 år som bor i Stockholms län.

08-123 354 50

Måndagar kl 8-11, 13-16
Tisdag - Fredag 8-12, 13-15

Tideliusgatan 12
118 96 Stockholm
Huvudentrén, plan 2
Vägbeskrivning
Box 170 56, 104 62 Stockholm

Ändrade datum

Tyvärr måste vi ändra datum på följande kurser:

Mor-och farföräldradag den 29/11 - nytt datum 6/12 kl. 9.00-16.00

Introduktionsdag "Första steget" för förskolepersonal den 29/11 - nytt datum 6/12, 9.00-16.00.

Introduktionsprogram för föräldrar till barn 5-6 år, kurs 6, tillfälle 4 (29/11) - nytt datum torsdag 15/12, kl 17.00-20.00.

Kurskatalog hösten 2016

Nu kan du att anmäla dig till höstens kurser och tematräffar!

Kurserna hittar du under fliken Kurskatalog.

OBS! När det gäller fortsättningskurs Andra steget är det torsdag 27/10 och torsdag 1/12. (inte tisdagar som det står i katalogen)

Uppdrag för Autismcenter små barn under 2016

Förskolebarn med ASD 2016

Under 2016 tas förskolebarn som remitteras till Habilitering & Hälsa med diagnos inom autismspektrum, ASD, emot på följande sätt:

0-4 år (f. 2012 och senare) tas emot på Autismcenter små barn för samtliga insatser, som längst tills barnet börjar förskoleklass eller motsvarande.

Alternativt, om föräldrar önskar, kan barn med ASD och svår intellektuell funktionsnedsättning remitteras till habiliteringscenter om det kan vara en fördel för barnet att få sina behov tillgodosedda mer lokalt.

5-6 år, nya remisser (f. 2010-2011) tas emot på lokalt habiliteringscenter

Steg 1: Första besök på lokalt HC. (På samma sätt som 2015). 

Steg 2: Introduktionsprogram för föräldrar till barn med ASD, fem halvdagar under 5-8 veckor.
             Forum Funktionshinder är arrangör, kursledare från Autismcenter små barn.

Steg 3: Vid behov vidare insatser på lokalt HC.

Har ni frågor och funderingar angående denna information är ni välkomna att 
kontakta enhetscheferna Petra Herré 08-123 354 55 eller Kaisa Lilja 08-123 354 84