Välkommen till Autismcenter för små barn

Flicka som klättrar på ribbstol

Om du har ett barn som fått diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning eller med lindrig utvecklingsstörning är du välkommen till Autismcenter för små barn. Vi tar emot barn 0-4 år som bor i Stockholms län.

Uppdrag för Autismcenter för små barn under 2014

Den kraftiga ökningen av antalet förskolebarn med diagnos inom autismspektrum har medfört allt längre väntetider på Autismcenter för små barn. Under perioden 16 september 2013 - 31 januari 2014 har enheten haft intagningsstopp och nydiagnostiserade barn har fått sina insatser vid andra enheter inom Habilitering & Hälsa. Fr.o.m. 1 februari 2014 kan barn födda 2010 och senare med AST utan utvecklingsstörning eller med lindrig utvecklingsstörning återigen remitteras till Autismcenter för små barn.

Läs mer

Höstens kurser och tematräffar

Här hittar du våra kurser och tematräffar för hösten 2014. Läs noga i inbjudningarna till vem kursen/tematräffen riktar sig. Några av tematräffarna är även öppna för barn 0-6 år med fastställd diagnos inom autismspektrum och som har insatser vid annat habiliteringscenter. Observera då att anmälan ska göras på telefon 08-123 354 50.

OBS! När det gäller tematräff Toaletträning kiss "toa-party" är det fel datum i katalogen. Det ska vara onsdagen den 3 september kl. 13.00 - 14.30. Sista anmälningsdag är den 27 augusti.

INSTÄLLD KURS!
Lekgruppen på sidan 13 i katalogen är inställd.

Kursen för mor-och farföräldrar den 17 oktober är nu fullsatt. Finns platser kvar till den 3 december.

Även tematräffen "Att prata med barnet och andra om autism" är fullsatt.

Till programmet

Liv med autism

Här kan du se TV-serien Liv med autism som sändes på SVT under hösten 2013.

Se TV-serien

Intresserad av appar, dataprogram, länkar eller vill du tillverka bilder?

På StoCKK, Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt Stöd, kan du få stöd och tips inom datorbaserat stöd. Besök deras hemsida för öppettider. På hemsidan finns också många andra tips som kan vara användbara.

Gå till StoCKK:s hemsida