Autismcenter för barn och ungdom har stängt

Allt fler får en autismspektrumdiagnos. För att kunna erbjuda specialiserade insatser till fler barn och vuxna med autism så förändrar Habilitering & Hälsa sin organisation.

Vad innebär detta för er?

Från och med 22 augusti kommer ni att få insatser från team som är specialiserade på autism på lokala habiliteringscenter. Vilket center ni tillhör beror på var ni bor.

> Om våra habiliteringscenter

Berörda patienter har informerats via brev. Information till remittenter finns här:

> För remittenter

Om du har frågor kan du ta kontakt med Forum Funktionshinder, Habilitering & Hälsas frågetjänst, på telefon 08-123 350 10 eller via e-post på forumfunktionshinder@sll.se.  

Vi vill passa på att tacka alla som vi har haft kontakt med!

Autismcenter för barn och ungdom har tidigare tagit emot barn och ungdomar i åldern 7-17 år med diagnoserna autism och intellektuell funktionsnedsättning i kombination.