Synpunkter och klagomål

Om du är missnöjd med din habilitering kan du i första hand prata med ansvarig behandlare eller överordnad chef. Det finns också flera olika instanser som mer formellt utreder klagomål eller anmälningar.

Klaga direkt till personalen

Om du är missnöjd med de insatser du får från Habilitering & Hälsa eller ett bemötande, kan det vara bra att i första hand vända sig till den behandlare som du har varit i kontakt med. I de flesta fall kan man på så sätt reda ut klagomål och eventuella missförstånd direkt.

Om du inte vill kontakta den personen eller om det inte går att komma överens kan du vända dig till chefen för enheten. Det går också att vända sig till verksamhetschefen, det vill säga den som är ansvarig för habiliteringen inom ett verksamhetsområde.
> Här hittar du verksamhetscheferna

Du kan också skicka dina synpunkter eller klagomål till Habilitering & Hälsa via brev eller e-post. Du hittar adress och e-postformulär i länken nedan.
> Kontakta oss

Oavsett till vem man vänder sig till kan det vara bra att be om att få skriftliga svar för att undvika missförstånd.

Andra instanser för klagomål och anmälan

Det finns också andra instanser man kan kontakta. Vart man ska vända sig beror på vad man är missnöjd med och vad man vill ha hjälp med.

Om du vill framföra klagomål, synpunkter eller rådgöra med någon utanför habiliteringen kan du kontakta patientnämnden som är en fristående och opartisk instans. Du kan läsa mer om patientnämnden och hur du får kontakt med dem på deras webbplats.
> Patientnämnden

Anser du att du har fått fel behandling kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Myndigheten kan då utreda händelsen. Läs mer om detta på Ivos webbplats. 
> Inspektionen för vård och omsorg

Patientförsäkringen utreder anmälningar om skador. Du kan läsa mer om detta på deras webbplats.
> Patientförsäkringen LÖF​

På Funktionshindersguidens webbplats finns mera utförlig information om olika vägar för att framföra klagomål på service, bemötande eller behandling.
> Funktionshindersguiden.se
 

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.