Resor till habilitering

Resor till och från behandling/besök inom habilitering betalar du för själv, men de kan räknas in i ett högkostnadsskydd.

Sjukresor till habiliteringen

Om du behöver besöka ett habiliteringscenter kan du bli beviljad att åka sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon, om det finns medicinska skäl. Med taxi eller specialfordon betalar du högst 140 kronor (egenavgiften) för resa en väg, oavsett längd. För att få en sjukresa krävs ett tillstånd från vårdgivaren.

Resorna bör ske till och från folkbokföringsadress och vårdgivare. Du får ingen ersättning för resa med kollektivtrafik.

Sjukresor med taxi samplaneras och måste därför beställas per telefon.

Sjukresekort

Om du beviljats sjukresor med taxi eller specialfordon får du ett sjukresekort från vårdgivaren. Kortet laddas med det antal resor som du har fått tillstånd för.

Högkostnadsskydd

Det finns ett högkostnadsskydd vilket innebär att du bara behöver betala upp till 1400 kr för sjukresor, under 12 månader från första resdatum.

Det betyder att när du sammanlagt har betalat 1400 kr, kommer Färdtjänstens kundservice och den som ger dig vård se till att du inte behöver betala för sjukresan. Datasystemet håller sen reda på när 12 mån har gått och du behöver börja betala igen.

Resa med egen bil eller med buss, taxi och rullstolstaxi

Frågor om reglerna kan du få svar på hos Färdtjänstens kundservice tfn 08-720 80 80.

Du kan också klicka på länken nedan för att nå en folder om sjukresor.
> Folder om sjukresor

Denna folder finns även inläst och kan beställas hos Färdtjänstens kundservice.

Adress till Färdtjänstens kundservice
Färdtjänsten
Box 30103
104 25 Stockholm
Telefonnummer 08-720 80 80
Telefontid: måndag–torsdag kl 8.00 – 16.30
fredag kl 8.00 –15.30
E-post: registrator@ftjn.sll.se

> Sjukreseenhetens webbplats, Stockholms läns landsting

Skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.