Mottagande av barn med autismspektrumdiagnos

Barn med autismspektrumdiagnos som remitteras till Habilitering & Hälsa emot på följande sätt:

0-4 år (födda 2013 och senare)
Tas emot på Autismcenter små barn. Barn med intellektuell funktionsnedsättning kan, om föräldrar så önskar, istället tas emot vid habiliteringscenter.

5-6 år (födda 2011-2012)
Första besök på habiliteringscenter. Därefter centralt introduktionsprogram för föräldrar. Därefter vidare insatser på habiliteringscenter vid behov. 

7-10 år utan intellektuell funktionsnedsättning (födda 2007-2010)
Tas emot på Aspergercenter med introduktionskurs för föräldrar. Därefter möjlighet att söka individuella insatser vid habiliteringscenter för barn.

11-17 år utan intellektuell funktionsnedsättning
Tas emot på Aspergercenter. 16-17-åringar kan även få insatser vid habiliteringscenter för vuxna.

7-17 år med intellektuell funktionsnedsättning
Tas emot på habiliteringscenter för barn.

> Mottagningar

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.