Mottagande av barn med autism

Barn med autism tas emot på olika mottagningar inom Habilitering & Hälsa beroende på barnets ålder. Ansökan kan skickas till rätt mottagning av vårdnadshavare eller så skickas en remiss av den läkare eller psykolog som ställt diagnosen.

0-4 år 
Barn 0-4 år tas emot på Autismcenter små barn. Barn som även har intellektuell funktionsnedsättning kan, om föräldrar så önskar, istället tas emot på ett habiliteringscenter för barn.

> Autismcenter små barn

> Om våra habiliteringscenter

5-17 år utan intellektuell funktionsnedsättning
Föräldrar till barn 5-17 år tas emot på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Föräldrar kallas till en informationsträff. Därefter kan föräldrarna anmäla sig till en grundkurs. Utifrån familjens behov kan man sedan gå andra kurser och grupper på olika teman och/eller ansöka om individuella insatser på ett habiliteringscenter för barn.

> Habiliteringens kurs- och kunskapscenters barn- och ungdomsteam

0-17 år med intellektuell funktionsnedsättning
Tas emot på ett habiliteringscenter för barn.

> Om våra habiliteringscenter