Mottagande av barn med autismdiagnos

Barn med autismdiagnos tas emot på olika mottagningar inom Habilitering & Hälsa beroende på barnets ålder. Ansökan kan antingen skickas till rätt mottagning av vårdnadshavare eller så skickas en remiss av den läkare eller psykolog som ställt diagnosen.

0-4 år (födda 2014 och senare)
Tas emot på Autismcenter små barn. Barn med intellektuell funktionsnedsättning kan, om föräldrar så önskar, istället tas emot på ett habiliteringscenter för barn.

> Autismcenter små barn

> Om våra habiliteringscenter

5-17 år utan intellektuell funktionsnedsättning
Föräldrar tas emot på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Föräldrar börjar med att gå på en informationsträff, därefter kan de anmäla sig till en grundkurs på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Vid behov kan man sedan ansöka om individuella insatser på ett habiliteringscenter för barn.

> Habiliteringens kurs- och kunskapscenters barn- och ungdomsteam

0-17 år med intellektuell funktionsnedsättning
Tas emot på ett habiliteringscenter för barn.

> Om våra habiliteringscenter