Ung man som tittar fram bakom ett drapei

Aspergers syndrom

Det som är utmärkande vid Aspergers syndrom är att personen har tydliga svårigheter inom områdena socialt samspel och beteende. För att man ska ställa diagnosen Aspergers syndrom, måste svårigheterna medföra allvarliga problem i vardagen.

Nya diagnosen autismspektrumtillstånd

Diagnoserna inom autismspektrumet kommer under 2013 att slås samman till en diagnos i diagnosmanualen DSM 5. Det kommer att innebära att alla som får en diagnos inom autismspektrumet kommer att få samma diagnosnamn, istället för flera olika. Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd kommer inte längre att finnas som egna diagnoser. Läs mer om de nya diagnoskriterierna på Autismforums webbplats.

Om DSM 5 på Autismforums webbplats

Personporträtt om Aspergers syndrom

Du kan ladda ner eller beställa personporträtt av två personer med Aspergers syndrom från Habilitering & Hälsa. De heter "Nilo odlar tomater" och "Simon vet allt om cyklar". Du kan också ladda ner eller beställa materialet "Aspergers syndrom i grundskola och gymnasium".

Beställ material från Publicerat

Kalendarium

Center för barn och ungdomar

 • Autismcenter för små barn

  Vi tar emot barn med en diagnos inom autismspektrumet som är upp till sex år och bor i Stockholms län.

 • Aspergercenter barn- och ungdomsteam

  Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning i åldern 7 - 17 år.

Center för personer över 16 år

 • Habiliteringscenter

  Om du är över 16 år och har Aspergers syndrom kan du ansöka om insatser vid ett habiliteringcenter. Sök under "Våra center och enheter" så kan du se vilket center du kan ta kontakt med.

 • Aspergercenters vuxenteam

  Vi vänder oss till dig med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning, samt till dig som är anhörig. Du kan ta del av vårt utbud av grupper och kurser efter en kontakt med ett habiliteringcenter.