Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Vuxenteam Aspergercenter

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt i en begränsad omfattning,föreläsningar till anhöriga 

Aktuellt på Aspergercenter

Aktuellt övrigt

  • 2015-11-16

    Föreläsning om ADHD och Aspergers syndrom / AST (autismspektrumtillstånd).

    Attention Stockholm vill skapa större förståelse för NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och därför arrangerar vi en öppen föreläsning med ett objektivt och medicinskt perspektiv samt ett personligt perspektiv. Föreläsningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om NPF och få kunskap om hur det kan vara att leva med en funktionsnedsättning. Vi välkomnar dig som har egen diagnos eller är yrkesverksam, närstående eller bara intresserad av NPF och Attention Stockholm.

Fakta, filmer och föreläsningar!

  • Nu har vi lagt upp några filmer om Aspergers syndrom på vår hemsida.