Välkommen till Kurs-och kunskapscenters vuxenteam

Kurs-och kunskapscenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser till personer över 18 år med diagnos inom autismspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning. Gruppverksamhet riktar sig till personer som har blivit remitterade från ett lokalt habiliteringscenter.

Enheten ger även vissa föreläsningarna. De är öppna för egen anmälan.

Expedition 08 123 35 500 vardagar

Måndag kl. 8:00-12:00 och 14:00-15:00.
Tisdag kl. 8:00-11:00 och 13:00-16:00
Onsdag,Torsdag,Fredag
kl. 8:00-12:00 och 13:00-15:00.

Tideliusgatan 12 ,
118 69 Stockholm
Plan 3
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt på Kurs-och kunskapscenter

Föreläsningsserie i tre delar för dig som är vuxen och har en autismdiagnos utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.

Du kan komma på en eller flera av föreläsningarna men du får nog ut mer om du har en möjlighet att komma vid alla tre tillfällen. Du måste ha fyllt 18 år för att delta. 

 •  Diagnos inom autismspektrum - Vad  innebär det?

         Tid: Måndag den 9 september, klockan 17.00-19.00

 • Bemötande och förhållningssätt

         Tid: Måndag den 16 september, klockan 17.00-19.00

 • Struktur i vardagen

         Tid: Måndag den 30 september 17.00-19.00

Plats: Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Plan 3, Vita bergen 

Anmälan:  Via länken här

Föreläsningen är gratis!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tre föreläsningar för dig som är närstående till en vuxen person med ASD utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning

 • · Diagnos inom autismspektrum-Vad innebär det?

Tid: Onsdag den 23 oktober, klockan 17.30-20.00

 • · Bemötande och förhållningssätt

Tid: Onsdag den 13 november,  klockan 17.30-20.00

 • · Struktur i vardagen

Tid: Onsdag den 27 november, klockan 17.30-20.00

Plats:  Rosenlund, Tideliusgatan 12, Aulan på bottenvåningen.     

Anmälan:  Via länken här

Föreläsningen är gratis!

Det är bra om du har möjlighet att komma vid alla tre tillfällen eftersom de delvis hänger ihop.Det är dock inget krav.

Du måste ha fyllt 18 år för att delta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Planera, komma ihåg och organisera med kognitivt stöd "

Föreläsning för dig som är vuxen med ASD-diagnos samt för dina närstående

Lena Walleborn och Karin Hallsten båda arbetsterapeuter på Kurs-och kunskapscenter berättar om hur kognitivt stöd hjälper och avlastar hjärnan och vilken praktisk nytta man kan ha av det i vardagen.

Exempel på ämnen som tas upp är:

 • Vad är kognitivt stöd?
 • Inom vilka områden kan man ha nytta av det?
 • Att planera, komma ihåg och hantera tid?
 • Användbara appar inom området.
 • Hur får man tillgång till kognitivt stöd?

Tid: Tisdag den 19 november  klockan 17.00-19.00

Plats: Aspergercenter, Tideliusgatan 12, Vita bergen, 3 trappor 

Anmälan:  Via länken här

Föreläsningarna är gratis!