Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Välkommen till Aspergercenter vuxenteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt föreläsningar till anhöriga i en begränsad omfattning.

Aktuellt på Aspergercenter

 • 2014-09-30

  Föreläsningsserie för dig med egen diagnos

  Autismspektrumtillstånd, vad är det? Klockan 17-19

 • 2014-10-07

  Bemötande och förhållningssätt, Klockan 17-19

 • 2014-10-14

  Struktur i vardagen, Klockan 17-19

 • 2014-10-09

  Föreläsningsserie för dig som är anhörig

  Vad är autismspektrumtillstånd? Klockan 17.30-20.00

 • 2014-10-16

  Bemötande och förhållningssätt, Klockan 17.30-20.00

 • 2014-10-23

  Struktur i vardagen, Klockan 17.30-20.00

 • 2014-11-06

  Temakväll om Aspergers syndrom

  En person med egen diagnos delar med sig av sina erfarenheter och strategier. Hur kan man leva med diagnosen. Vad finns det för svårigheter och styrkor. Hur kan man bli snällare mot sig själv och få vara den man är. Föreläsare ännu inte bestämd. Du måste ha fyllt 18 år för att delta.

 • 2014-11-26

  Temakväll om Aspergers syndrom

  En person med egen diagnos delar med sig av sina erfarenheter och strategier. Hur kan man leva med diagnosen. Vad finns det för svårigheter och styrkor. Hur kan man bli snällare mot sig själv och få vara den man är. Föreläsare ännu inte bestämd. Du måste ha fyllt 18 år för att delta.

 • Anmälan till föreläsningar och temakvällar

  Telefon 08-123 35 500 eller E-post: aspergercenter@sll.se Lämna ditt namn och telefonnummer samt ange vilken föreläsning du anmäler dig till. Du måste vara 18 år för att delta vid föreläsningar och temakvällar.

Ny webbplats för unga

 • Ung och Asperger är en ny webbplats för unga med autismspektrumtillstånd. Webbplatsen ger information om habiliteringens stöd och möjligheten att ansöka till en webbaserad kurs, Koll på AS. Den riktar sig mot ungdomar mellan16-25 år.

Så får du tillgång till utbudet

 • Så här får du ta del av vårt program

Anhörigstöd i kommunen

 • Anhörigkonsulenter

  Du kan få stöd från kommunen om du vårdar eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Informationsmaterial

Autismforum

 • Information

  Autismforum är ett kunskapscenter för autism och Aspergers syndrom Autismforum samlar, bearbetar och förmedlar kunskap genom en webbplats, ett bibliotek och öppna föredrag. Enheten är en del av Forum Funktionshinder, ett informationscenter som drivs av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.