Välkommen till Kurs-och kunskapscenters vuxenteam

Kurs-och kunskapscenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser till personer över 18 år med diagnos inom autismspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning. Gruppverksamhet riktar sig till personer som har blivit remitterade från ett lokalt habiliteringscenter

Vår verksamhet erbjuder deltagande i form av grupper. 

Expedition 08 123 35 500 vardagar

Måndag kl. 8:00-12:00 och 14:00-15:00.
Tisdag kl. 8:00-11:00 och 13:00-16:00
Onsdag,Torsdag,Fredag
kl. 8:00-12:00 och 13:00-15:00.

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Plan 3.
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm
Aktuellt på Kurs-och kunskapscenter

Aktuellt på Kurs-och kunskapscenter

Föreläsningsserie i tre delar

För dig som är anhörig en till vuxen person med diagnos inom autismspektrum utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Föreläsningarna är endast till för dig som är anhörig. Du måste ha fyllt 18 år för att delta.Det är bra om du har möjlighet att komma vid alla tre tillfällen eftersom de delvis hänger ihop. 

  •  Diagnos inom autismspektrum - Vad  innebär det?

         Tid: Torsdag den 7 mars, klockan 17.30-20.00

  • Bemötande och förhållningssätt

         Tid: Torsdag den 21 mars, klockan 17.30-20.00

  • Struktur i vardagen

         Tid: Torsdag den 4 april 17.30-20.00

Plats: Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Plan 0, Aulan 

Anmälan:  E-post: habkurscenter.slso@sll.se

Ange följande:  Ditt namn , ditt telefonnummer, namn på föreläsningen, datum för föreläsningen

OBS!!!!  För att kunna få ersättning från vår huvudman Region Stockholm för de föreläsningar som vi haft på kvällstid under många år, behöver vi från och med nu få tillgång till era personuppgifter.

De nya rutinerna innebär att vi behöver registrera er med ert personnummer en stund innan föreläsningen börjar. Vi skriver även i en journal att ni deltagit i en anhörigföreläsning hos oss, men inget därutöver.

Föreläsningarna kommer även fortsättningsvis vara gratis.

Det är naturligtvis frivilligt att lämna dessa uppgifter till oss. Vill ni inte detta fungerar det dessvärre inte att delta i föreläsningsserien. Vill du delta i föreläsningen så behöver du ta med ID-kort.

Mycket välkomna!