Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Vuxenteam Aspergercenter

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt i en begränsad omfattning,föreläsningar till anhöriga 

Aktuellt på Aspergercenter

 • ASD kommer att bli det nya samlingsbegreppet för de olika autismdiagnoserna.

  Under flera år har det pågått arbete med att revidera diagnosmanualen DSM. Det har varit många diskussioner kring vilka begrepp eller benämningar som ska gälla.

 • Föreläsningsserie för dig som är närstående FULLTECKNAD

 • Temakväll om Aspergers syndrom FULLTECKNAD

Aktuellt övrigt

 • 2015-11-16

  Föreläsning om ADHD och Aspergers syndrom / AST (autismspektrumtillstånd).

  Attention Stockholm vill skapa större förståelse för NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och därför arrangerar vi en öppen föreläsning med ett objektivt och medicinskt perspektiv samt ett personligt perspektiv. Föreläsningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om NPF och få kunskap om hur det kan vara att leva med en funktionsnedsättning. Vi välkomnar dig som har egen diagnos eller är yrkesverksam, närstående eller bara intresserad av NPF och Attention Stockholm.

 • Ny App för att resa kollektivt

  ResLedaren - ett samarbete mellan Autism- och Aspergerförbundet, SL, Samtrafiken, Vinnova, PTS och Swedish ICT.

 • Pröva på Mediyoga

  På Tullinge habiliteringscenter kan du få pröva på Mediyoga. Huvudsyftet med Medicinsk Yoga är att hjälpa människor som utövar den att reducera stress, sänka blodtrycket och göra kroppens muskler mer flexibla. Mediyoga är en svenskt utvecklad terapeutisk yogaform som knyter samman gamla holistiska redskapen med moderna medicinen.

Fakta, filmer och föreläsningar!

 • Nu har vi lagt upp några filmer om Aspergers syndrom på vår hemsida.