Välkommen till Habiliteringens kurs-och kunskapscenters vuxenteam

Vuxenteamet arbetar med gruppinsatser till personer över 18 år med diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning. Gruppverksamheten riktar sig till personer som har blivit remitterade från ett lokalt habiliteringscenter.

Teamet ger även föreläsningar, som är öppna för egen anmälan. Du hittar dem via Kalendarium

Expedition 08 123 35 500 vardagar

Måndag kl. 8:00-12:00 och 14:00-15:00.
Tisdag kl. 8:00-11:00 och 13:00-16:00
Onsdag,Torsdag,Fredag
kl. 8:00-12:00 och 13:00-15:00.

Tideliusgatan 12 ,
118 69 Stockholm
Plan 3
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt på Kurs-och kunskapscenter

Två föreläsningar för dig med ASD/diagnos inom autismspektrumet utan en samtidig intellektuell funktionsnedsättning

  • ASD-Vad innebär det?

Tid: Måndag 2 mars, klockan 17.00-19.00

  • ·Strategier i vardagen

Tid: Måndag den 9/3, klockan 17.00-19.00

Plats:  Rosenlund, Tideliusgatan 12, Kurs-och kunskapscenter, Plan 3      

Föreläsningen är gratis!

Kom en stund före föreläsningen för registrering. 

Ta med ID kort för registrering.

Du måste ha fyllt 18 år för att delta och ha egen diagnos.

Anmäl dig via länken här. Använd Bank-ID

Aktuellt på Kurs-och kunskapscenter

Föreläsningsserie för dig som är närstående till en vuxen person med ASD/diagnos inom autismspektrumet utan en samtidig intellektuell funktionsnedsättning.

  • ASD- Vad innebär det?

Tid: Onsdag den 1/4 klockan 17:30-19:30

Föreläsningen knyter ihop olika teoretiska modeller med hur det kan fungera i vardagen om man har autism.

  • Bemötande och förhållningssätt​

Tid: Onsdag den 15/4 klockan 17:30-19:30

Föreläsningen tar upp hur ett bra bemötande och goda förhållningssätt kan vara användbara i vardagen.

  • Struktur i vardagen​

Tid: Onsdag den 22/4 klockan 17:30-19:30

Föreläsningen tar upp fördelarna med att ha struktur och fungerande rutiner i sin vardag och hur man kan skapa det. Den tar även upp olika typer av kognitivt stöd.

Plats: Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Aulan, plan 0

Föreläsningarna är endast till för dig med egen diagnos. Du måste ha fyllt 18 år för att delta.

Föredragshållare är socionom Eva Sturesson och arbetsterapeut Lena Walleborn

Anmäl dig via länken här. Använd Bank-ID