Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt i en begränsad omfattning, föreläsningar till anhöriga.

> Kontaktuppgifter och vägbeskrivning till oss

Expedition 08 123 35 500 vardagar

Måndag,Onsdag,Torsdag,Fredag
kl. 8:00-12:00 och 13:00-15:00.
Tisdag kl. 8:00-11:00 och 15:00-16:00
Det går inte att skicka SMS till detta nummer

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Plan 3.
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt

Föreläsning om relationer för dig och dina närstående

Mia Kårlycke som själv har en autismdiagnos kommer och pratar om relationer.  Det kommer att handla om annorlunda behov i vardagen och hur vi kan vi förstå varandra bättre och tillsammans stärka vårt partnerskap? Du måste ha fyllt 18 år för att delta. Du kan ta med någon anhörig men din anhörig kan inte komma utan dig.

Tid: Torsdag den 4 maj klockan 17.00-19.00

Plats: Aspergercenter, Tideliusgatan 12, 3 trappor       

Anmälan: E-Post aspergercenter.slso@sll.se eller telefon 0812335500

  • Ange följande:Ditt namn, ditt telefonnummer, namn på föreläsningen,om du är närstående eller har egen diagnos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Föreläsning om att planera och organisera med hjälp av kognitivt stöd för dig och dina närstående

FÖRELÄSNINGEN FULLTECKNAD

Lena Walleborn arbetsterapeut på Aspergercenter och Elisabeth Lindström logoped på SToCKK (Stockholm center för kommunikativt och kognitivt stöd) berättar hur kognitivt stöd hjälper och avlastar hjärnan och vilken praktisk nytta man kan ha av det i vardagen.Du måste ha fyllt 18 år för att delta. Du kan ta med någon anhörig men din anhörig kan inte komma utan dig.

Exempel på ämnen som tas upp är:
Vad är kognitivt stöd, Vilka hjälpmedel kan man behöva i vardagen och hur får man tillgång till dem?

Tid: Tisdag den 21 mars  klockan 17.00-19.00

Plats: Aspergercenter, Tideliusgatan 12, 3 trappor       

Anmälan: E-Post aspergercenter.slso@sll.se eller telefon 0812335500

  • Ange följande:Ditt namn, ditt telefonnummer, namn på föreläsningen,om du är närstående eller har egen diagnos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vårens föreläsningsserie om diagnos inom autismspektrum för dig med egen diagnos 

Föreläsningsserie för dig som har diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning. Du måste vara 18 för att delta.​

Tid:  Måndagar den 15 maj, 22 maj samt den 29 maj  klockan 17.00-19.00

Plats: Tideliusgatan 12, Lokal Rosen på bottenvåningen      

Anmälan: E-Post aspergercenter.slso@sll.se eller telefon 0812335500

  • Ange följande:Ditt namn, ditt telefonnummer, namn på föreläsningen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vårens föreläsningsserie om diagnos inom autismspektrum för närstående 

Föreläsningsserie för dig som är närstående till en vuxen person med diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning. Du måste vara 18 för att delta.​

Tid:  Onsdagar den 12 april, 24 april samt den 3 maj  klockan 17:30-20:00

Plats: Tideliusgatan 12, Lokal Aulan på bottenvåningen.      

Anmälan: E-Post aspergercenter.slso@sll.se eller telefon 0812335500

  • Ange följande:Ditt namn, ditt telefonnummer, namn på föreläsningen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vägledare neuropsykiatriska diagnoser

Du som har en neuropsykiatrisk diagnos, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig till vägledare Åsa Strandberg. Vägledaren kan ge information och samtala om diagnoserna och om stöd inom till exempel skola, arbete, vård och omsorg.

Kontakt med vägledaren kan ske via telefon eller 1177 E-tjänster. 

Åsa Strandberg
Vägledare och socionom
08-123 350 16

Arbetstid
Fredag 9.00-16.30
(Lunch 11.30-12.30)

När vägledaren inte kan svara i telefon, finns möjlighet att tala in ett meddelande.

Forum funktionshinder

  • Forum Funktionshinder är ett informationscenter med rådgivning, kurser,arrangemang och ett bibliotek. Från 23 december har Forum Funktionshinders bibliotek stängt pga ombyggnad.Bibliotekets böcker och filmer kan tills vidare reserveras och sedan hämtas på biblioteken på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset Solna och Huddinge. Tillbakalämning av böcker görs i lådan precis utanför biblioteket på Rosenlund. Forum Funktionshinders frågetjänst har som vanligt öppet på telefon.