Välkommen till Kurs-och kunskapscenters vuxenteam

Kurs-och kunskapscenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser till personer över 18 år med diagnos inom autismspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning. Gruppverksamhet riktar sig till personer som har blivit remitterade från ett lokalt habiliteringscenter.

Enheten ger även vissa föreläsningarna. De är öppna för egen anmälan.

Expedition 08 123 35 500 vardagar

Måndag kl. 8:00-12:00 och 14:00-15:00.
Tisdag kl. 8:00-11:00 och 13:00-16:00
Onsdag,Torsdag,Fredag
Sedan en tid tillbaka är det tidvis svårt att komma fram på vårt receptionsnummer. Problemet är felanmält."

kl. 8:00-12:00 och 13:00-15:00.

Tideliusgatan 12 ,
118 69 Stockholm
Plan 3
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt på Kurs-och kunskapscenter

Tre föreläsningar för dig som är närstående till en vuxen person med ASD utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning

  • · Diagnos inom autismspektrum-Vad innebär det?

Tid: Onsdag den 23 oktober, klockan 17.30-20.00

  • · Bemötande och förhållningssätt

Tid: Onsdag den 13 november,  klockan 17.30-20.00

  • · Struktur i vardagen

Tid: Måndag den 25 november, klockan 17.30-20.00

Plats:  Rosenlund, Tideliusgatan 12, Aulan på bottenvåningen.     

Anmälan:  Via länken här

Föreläsningen är gratis!

Det är bra om du har möjlighet att komma vid alla tre tillfällen eftersom de delvis hänger ihop.Det är dock inget krav.

Ta med ID kort för registrering.

Du måste ha fyllt 18 år för att delta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Planera, komma ihåg och organisera med kognitivt stöd "

Föreläsning för dig som är vuxen med ASD-diagnos samt för dina närstående

Lena Walleborn och Karin Hallsten båda arbetsterapeuter på Kurs-och kunskapscenter berättar om hur kognitivt stöd hjälper och avlastar hjärnan och vilken praktisk nytta man kan ha av det i vardagen.

Exempel på ämnen som tas upp är:

  • Vad är kognitivt stöd?
  • Inom vilka områden kan man ha nytta av det?
  • Att planera, komma ihåg och hantera tid?
  • Användbara appar inom området.
  • Hur får man tillgång till kognitivt stöd?

Tid: Tisdag den 19 november  klockan 17.00-19.00

Plats: Aspergercenter, Tideliusgatan 12, Vita bergen, 3 trappor 

Anmälan:  Via länken här

Föreläsningarna är gratis!

Ta med IDkort för registrering.