Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt i en begränsad omfattning, föreläsningar till anhöriga.

> Kontaktuppgifter och vägbeskrivning till oss

Expedition 08 123 35 500 vardagar

Måndag,Onsdag,Torsdag,Fredag
kl. 8:00-12:00 och 13:00-15:00.
Tisdag kl. 8:00-11:00 och 13:00-16:00

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Plan 3.
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm
Aktuellt

Aktuellt

OBS! Ändrad plats

Föreläsningsserie i tre delar för dig som är anhörig till en vuxen person med diagnos inom autismsspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning

  • Aspergers syndrom-Vad är det?

        Tid: Torsdag den 25 oktober, klockan 17.30-20.00

  • Bemötande och förhållningssätt

         Tid: Torsdag den 8 november, klockan 17.30-20.00

  • Struktur i vardagen

         Tid: Torsdag den 22 november 17.30-20.00

Plats: Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Plan 0, Aulan 

Föreläsningarna är endast till för dig som är anhörig. Du måste ha fyllt 18 år för att delta.Det är bra om du har möjlighet att komma vid alla tre tillfällen eftersom de delvis hänger ihop. 

Anmälan  E-post: aspergercenter.slso@sll.se

Ange följande:  Ditt namn , ditt telefonnummer, namn på föreläsningen, datum för föreläsningen

Aktuellt övrigt