Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Vuxenteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt i en begränsad omfattning,föreläsningar till anhöriga 

Aktuellt på Aspergercenter

  • ASD kommer att bli det nya samlingsbegreppet för de olika autismdiagnoserna.

    Under flera år har det pågått arbete med att revidera diagnosmanualen DSM. Det har varit många diskussioner kring vilka begrepp eller benämningar som ska gälla.

  • Föreläsningsserie för dig med diagnos, FULLTECKNAD

Fakta, filmer och föreläsningar!

  • Nu har vi lagt upp några filmer om Aspergers syndrom på vår hemsida.