Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Vuxenteam Aspergercenter

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt i en begränsad omfattning, föreläsningar till anhöriga.

> Kontaktuppgifter och vägbeskrivning till oss

Reception 08 123 35 500 vardagar

Måndag, onsdag - fredag kl. 8:00-12:00 samt 13:00 - 15: 00.
Tisdag kl. 8:00 -11:00 samt kl.13:00-16:00
Det går inte att skicka SMS till detta nummer

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Plan 3.
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Övriga aktiviteter

  • Forum funktionshinder

    Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang. Forum Funktionshinder är öppet för alla intresserade. Här kan du ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker eller få rådgivning inom området funktionshinder.