Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt i en begränsad omfattning,föreläsningar till anhöriga 

Aktuellt

Aktuell föreläsning-Forum funktionshinder

  • 2015-01-21

    Ett föredrag som ger introducerande kunskaper om Aspergers syndrom samt där man får höra upplevelser och erfarenheter från personer som själva har diagnosen. Föreläsare: SvenOlof Dahlgren, fil.dr och leg. psykolog samt Jill Söderlund och Patrik Lindberg kl 15.00-17.00 samt kl 18.00-20.00 (Samma föredrag hålls vid två tillfällen)

Autismforum

  • Information

    Autismforum är ett kunskapscenter för autism och Aspergers syndrom Autismforum samlar, bearbetar och förmedlar kunskap genom en webbplats, ett bibliotek och öppna föredrag. Enheten är en del av Forum Funktionshinder, ett informationscenter som drivs av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.