Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Vuxenteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt föreläsningar till anhöriga i en begränsad omfattning.

Aktuellt

 • 2014-09-12

  Vi söker deltagare 16-25 år till pilotprojektet Koll på Asperger!

  Habilitering och Hälsa utvecklar en kurs för unga, 16-25 år, om Aspergers syndrom. Kursen ska under våren 2015 testas och utvärderas i en ny nationell plattform för internetbehandling. Samtidigt startas ett forskningsprojekt som ska utvärdera effekten av kursen. Om du har Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum och är intresserad av att gå kursen, gå till webbplatsen ungochasperger.se för mer information.

 • 2014-09-30

  Föreläsningsserie för dig med egen diagnos

  Autismspektrumtillstånd, vad är det? Klockan 17-19

 • 2014-10-07

  Bemötande och förhållningssätt, Klockan 17-19

 • 2014-10-14

  Struktur i vardagen, Klockan 17-19

 • 2014-10-09

  Föreläsningsserie för dig som är anhörig

  Vad är autismspektrumtillstånd? Klockan 17.30-20.00

 • 2014-10-16

  Bemötande och förhållningssätt, Klockan 17.30-20.00

 • 2014-10-23

  Struktur i vardagen, Klockan 17.30-20.00

 • 2014-11-06

  Temakväll om Aspergers syndrom

  Tina och Jakob delar med sig av sina erfarenheter av att leva med diagnosen. Vad finns det för svårigheter och styrkor? Hur kan man bli snällare mot sig själv och få vara den man är? Du måste ha fyllt 18 år för att delta.

 • 2014-11-26

  Temakväll om Aspergers syndrom

  Sofia och Elise delar med sig av sina erfarenheter av att leva med diagnosen. Vad finns det för svårigheter och styrkor? Hur kan man bli snällare mot sig själv och få vara den man är? Du måste ha fyllt 18 år för att delta.

 • Anmälan till föreläsningar och temakvällar

  Telefon 08-123 35 500 eller E-post: aspergercenter@sll.se Lämna ditt namn och telefonnummer samt ange vilken föreläsning du anmäler dig till. Du måste vara 18 år för att delta vid föreläsningar och temakvällar.

Ny webbplats för unga

 • Ung och Asperger är en ny webbplats för unga med autismspektrumtillstånd. Webbplatsen ger information om habiliteringens stöd och möjligheten att ansöka till en webbaserad kurs, Koll på AS. Den riktar sig mot ungdomar mellan16-25 år.

Så får du tillgång till utbudet

 • Så här får du ta del av vårt program

Anhörigstöd i kommunen

 • Anhörigkonsulenter

  Du kan få stöd från kommunen om du vårdar eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Informationsmaterial

Autismforum

 • Information

  Autismforum är ett kunskapscenter för autism och Aspergers syndrom Autismforum samlar, bearbetar och förmedlar kunskap genom en webbplats, ett bibliotek och öppna föredrag. Enheten är en del av Forum Funktionshinder, ett informationscenter som drivs av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

 • 2015-01-21

  Aspergers syndrom - en introduktion

  Ett föredrag som ger introducerande kunskaper om Aspergers syndrom samt där man får höra upplevelser och erfarenheter från personer som själva har diagnosen. Föreläsare: SvenOlof Dahlgren, fil.dr och leg. psykolog samt Jill Söderlund och Patrik Lindberg kl 15.00-17.00 samt kl 18.00-20.00 (Samma föredrag hålls vid två tillfällen)