Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt i en begränsad omfattning, föreläsningar till anhöriga.

> Kontaktuppgifter och vägbeskrivning till oss

Expedition 08 123 35 500 vardagar

Måndag, onsdag - fredag kl. 8:00-12:00 samt 13:00-15:00.
Tisdag kl. 8:00-11:00 samt kl.13:00-16:00
Det går inte att skicka SMS till detta nummer

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Plan 3.
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt

Höstens föreläsningsserie för dig med egen diagnos på Aspergercenter

Föreläsningsserie för dig med autismspektrumdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning. Du måste vara 18 år för att delta.

OBS! Nya datum: Måndag den 10/10, 17/10, samt 24/10 klockan 17-19

Plats: Aspergercenter, Tideliusgatan 12, 3 trappor

Teman: Vad är ASD/autismspektrumdiagnos; bemötande och förhållningssätt; struktur i vardagen.

Anmälan till aspergercenter@sll.se senast två dagar före föreläsningarna. Ange ditt namn, telefonnummer, namn och datum på föreläsningen, samt om du har egen diagnos eller är närstående.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Höstens föreläsningsserie för anhöriga (Anordnas av Aspergercenter)

Föreläsningsserie för dig som är närstående till en vuxen person med diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning. Du måste vara 18 för att delta.

> Höstens föreläsningsserie för anhöriga och anmälan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autismspektrumdiagnos- En introduktion till Aspergers syndrom

En öppen föreläsning som anordnas av Forum Funktionshinder och riktar sig till alla intresserade. Den är kostnadsfria och hålls i Stockholm. Ingen föranmälan.

12 oktober 2016 klockan 14.30-17.00 och 18.00-20.30(Samma föredrag vid två tillfällen)

Föredraget ger en introduktion till vad diagnosen Aspergers syndrom innebär dels ur ett vetenskapligt perspektiv, dels ur ett inifrånperspektiv. Föreläsare Svenolof Dahlgren, fil.dr och leg. psykolog och Jill Söderlund som har Aspergers syndrom.

>Läs mer

Att uppleva världen annorlunda


En öppen föreläsning som anordnas av Forum Funktionshinder och riktar sig till alla intresserade. Den är kostnadsfria och hålls i Stockholm. Ingen föranmälan.

8 november 2016 klockan 18.00-20.00

Paula Tilli berättar om sitt liv och sina erfarenheter på ett sätt som gör att man får en förståelse för hur det kan vara att leva med Aspergers syndrom. Med värme, humor och allvar ökar hon förståelsen för hur Aspergers syndrom kan påverka livet, både för den som har diagnosen och för omgivningen. 

>Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mörby  habiliteringscenter välkomnar nya deltagare till MBSR – grupper för vuxna med ASD

Mindfulness Based Stress Reduction – grupper har som syfte att hjälpa deltagarna att bättre kunna handskas med stress i vardagen. På HC Mörby (vux) har man under en tid haft MBSR – grupper för vuxna med ASD. Det är ett samarbetsprojekt tillsammans med KIND Karolinska Institutet. Under projekttiden har man också gjort en anpassning av MBSR specifikt för vuxna med ASD.

Nu välkomnas nya deltagare till bedömning inför ev deltagande under höstterminen 2016. Remittering bör ske under juni-augusti månad då bedömningarna sker i september.

För mer information, kontakta forskningssamordnare Anna Backman anna.backman@sll.se

Vägledare neuropsykiatriska diagnoser

Du som har en neuropsykiatrisk diagnos, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig till vägledare Åsa Strandberg. Vägledaren kan ge information och samtala om diagnoserna och om stöd inom till exempel skola, arbete, vård och omsorg.

Kontakt med vägledaren kan ske via telefon eller 1177 E-tjänster. Vid behov bokar vi ett möte på Forum Funktionshinder.

Åsa Strandberg
Vägledare och socionom
08-123 350 16

Arbetstid
Fredag 9.00-16.30
(Lunch 11.30-12.30)

När vägledaren inte kan svara i telefon, finns möjlighet att tala in ett meddelande.

Övrigt

  • Forum funktionshinder

    Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang. Forum Funktionshinder är öppet för alla intresserade. Här kan du ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker eller få rådgivning inom området funktionshinder.