Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Vuxenteam Aspergercenter

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt i en begränsad omfattning,föreläsningar till anhöriga 

Aktuellt på Aspergercenter

 • För dig som närstående, den 25/2, 10/3, 17/3, klockan 17:30-20:00

  Föreläsningsserie i tre delar: ASD/Aspergers syndrom -vad är det? Bemötande och förhållningssätt Struktur i vardagen

 • För dig med egen diagnos, den 10/3, 17/3, 23/3 klockan 17:00-19:00

  Föreläsningsserie i tre delar: ASD/Aspergers syndrom -vad är det? Bemötande och förhållningssätt Struktur i vardagen

 • Föreläsning om att planera, komma ihåg och organisera med kognitivt stöd den 25/4 klockan 17:00-19:00

  Arbetsterapeut Lena Walleborn och logoped Elisabeth Lindström berättar om hur kognitivt stöd hjälper och avlastar hjärnan och hur man kan använda kognitivt stöd i vardagen!

 • Temakväll om arbetslivet den 3/5, klockan 17:00-18:15

  Dan Fribergh kommer och berättar om sitt arbetsliv. Han delar med sig av sina erfarenheter och strategier.

 • Temakväll om Aspergers syndrom, den 30/5 klockan 17:00-18:15

  Elise Ryttare kommer och berättar om sina erfarenheter av att leva med Aspergers syndrom. Hon berättar även hur det kan fungera att leva i en relation.

 • ASD kommer att bli det nya samlingsbegreppet för de olika autismdiagnoserna.

  Under flera år har det pågått arbete med att revidera diagnosmanualen DSM. Det har varit många diskussioner kring vilka begrepp eller benämningar som ska gälla.

Aktuellt övrigt

 • Ny App för att resa kollektivt

  ResLedaren - ett samarbete mellan Autism- och Aspergerförbundet, SL, Samtrafiken, Vinnova, PTS och Swedish ICT.

 • Öppen föreläsning - Aspergers syndrom en introduktion

  Föreläsningen ger en introduktion till vad diagnosen Aspergers syndrom innebär, utifrån vetenskap och ur ett inifrånperspektiv. Föreläsare är SvenOlof Dahlgren, fil.dr och leg. psykolog, sakkunnig på Autismforum samt Jill Söderlund och Patrik Lindberg som har Aspergers syndrom. Plats Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm. den 27 januari 2016, 14.30-17.00 och 18.00-20.30. Samma föredrag vid två tillfällen. För alla intresserade. Ingen föranmälan.

Övriga aktiviteter

 • Forum funktionshinder

  Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang. Forum Funktionshinder är öppet för alla intresserade. Här kan du ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker eller få rådgivning inom området funktionshinder.