Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Vuxenteam Aspergercenter

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt i en begränsad omfattning,föreläsningar till anhöriga 

Aktuellt på Aspergercenter

 • Temakväll om arbetslivet den 3/5, klockan 17:00-18:15

  Dan Fribergh kommer och berättar om sitt arbetsliv. Han delar med sig av sina erfarenheter och strategier.

 • Temakväll om Aspergers syndrom, den 30/5 klockan 17:00-18:15

  Elise Ryttare kommer och berättar om sina erfarenheter av att leva med Aspergers syndrom. Hon berättar även hur det kan fungera att leva i en relation.

 • Höstens föreläsningsserie för anhöriga

  Föreläsningsserie för dig som är närstående till en vuxen person utan intellektuell funktionsnedsättning.

Aktuellt övrigt

 • Ny App för att resa kollektivt

  ResLedaren - ett samarbete mellan Autism- och Aspergerförbundet, SL, Samtrafiken, Vinnova, PTS och Swedish ICT.

Övriga aktiviteter

 • Forum funktionshinder

  Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang. Forum Funktionshinder är öppet för alla intresserade. Här kan du ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker eller få rådgivning inom området funktionshinder.