Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Välkommen till Aspergercenter vuxenteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt föreläsningar till anhöriga i en begränsad omfattning.

Aktuellt på Aspergercenter

 • Temakväll på Aspergercenter för dig med diagnos och dina anhöriga

  Måndag den 2 juni kl. 17.00 - 19.00 Sofia och Elise, berättar om hur livet har förändrats efter de fått diagnosen Aspergers syndrom i vuxen ålder. Du måste ha fyllt 18 år för att delta.

 • Anmälan till föreläsningar och temakvällar

  Telefon 08-123 35 500 eller E-post: aspergercenter@sll.se Lämna ditt namn och telefonnummer samt ange vilken föreläsning du anmäler dig till. Du måste vara 18 år för att delta vid föreläsningar och temakvällar.

 • Koll på As, internetkurs för ungdomar 16-25 år

  Internetkurs om diagnosen för dig som är ung och har autismspektrumdiagnos.

Övriga aktiviteter

Så får du tillgång till utbudet

 • Så här får du ta del av vårt program

Anhörigstöd i kommunen

 • Anhörigkonsulenter

  Du kan få stöd från kommunen om du vårdar eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Informationsmaterial

Autismforum

 • Information

  Autismforum är ett kunskapscenter för autism och Aspergers syndrom Autismforum samlar, bearbetar och förmedlar kunskap genom en webbplats, ett bibliotek och öppna föredrag. Enheten är en del av Forum Funktionshinder, ett informationscenter som drivs av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.