Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt i en begränsad omfattning, föreläsningar till anhöriga.

> Kontaktuppgifter och vägbeskrivning till oss

Expedition 08 123 35 500 vardagar

Måndag,Onsdag,Torsdag,Fredag
kl. 8:00-12:00 och 13:00-15:00.
Tisdag kl. 8:00-11:00 och 15:00-16:00

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Plan 3.
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt

Föredrag från Forum Funktionshinder

Autismspektrumdiagnos (Aspergers syndrom)
– en introduktion OBS! Inte på Aspergercenter

7 februari
kl. 18:00–21:00

För alla intresserade. Ingen föranmälan.

Föredraget ger en introduktion till vad autismdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning innebär, dels ur ett vetenskapligt perspektiv, dels ur ett inifrånperspektiv. Föreläsare är SvenOlof Dahlgren, fil. dr och leg. psykolog och Jill Söderlund som har Aspergers syndrom.>

>Mer information