Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt i en begränsad omfattning, föreläsningar till anhöriga.

> Kontaktuppgifter och vägbeskrivning till oss

Expedition 08 123 35 500 vardagar

Måndag,Onsdag,Torsdag,Fredag
kl. 8:00-12:00 och 13:00-15:00.
Tisdag kl. 8:00-11:00 och 15:00-16:00
Det går inte att skicka SMS till detta nummer

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Plan 3.
Vägbeskrivning
Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt

Föreläsning om kognitivt stöd för dig och dina anhöriga

Lena Walleborn arbetsterapeut på Aspergercenter och Elisabeth Lindström logoped på SToCKK (Stockholm center för kommunikativt och kognitivt stöd) berättar hur kognitivt stöd hjälper och avlastar hjärnan och vilken praktisk nytta man kan ha av det i vardagen.Du måste ha fyllt 18 år för att delta. Du kan ta med någon anhörig men din anhörig kan inte komma utan dig.

Exempel på ämnen som tas upp är:
Vad är kognitivt stöd, när behövs det, hur får man tillgång till kognitivt stöd?

Tid: Onsdag den 18 januari  klockan 17.00-19.00

Plats: Aspergercenter, Tideliusgatan 12, 3 trappor       

Anmälan: E-Post aspergercenter@sll.se eller telefon 0812335500

  • Ange följande:Ditt namn, ditt telefonnummer, namn på föreläsningen,om du är närstående eller har egen diagnos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Höstens föreläsningsserie för dig med egen diagnos på Aspergercenter

Föreläsningsserie för dig med autismspektrumdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning. Du måste vara 18 år för att delta.

OBS! Nya datum: Måndag den 10/10, 17/10, samt 24/10 klockan 17-19

Plats: Aspergercenter, Tideliusgatan 12, 3 trappor

Teman: Vad är ASD/autismspektrumdiagnos; bemötande och förhållningssätt; struktur i vardagen.

Anmälan till aspergercenter@sll.se senast två dagar före föreläsningarna. Ange ditt namn, telefonnummer, namn och datum på föreläsningen, samt om du har egen diagnos eller är närstående.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Höstens föreläsningsserie för anhöriga (Anordnas av Aspergercenter)

Föreläsningsserie för dig som är närstående till en vuxen person med diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning. Du måste vara 18 för att delta.

> Höstens föreläsningsserie för anhöriga och anmälan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

Att uppleva världen annorlunda


En öppen föreläsning som anordnas av Forum Funktionshinder och riktar sig till alla intresserade. Den är kostnadsfria och hålls i Stockholm. Ingen föranmälan.

8 november 2016 klockan 18.00-20.00

Paula Tilli berättar om sitt liv och sina erfarenheter på ett sätt som gör att man får en förståelse för hur det kan vara att leva med Aspergers syndrom. Med värme, humor och allvar ökar hon förståelsen för hur Aspergers syndrom kan påverka livet, både för den som har diagnosen och för omgivningen. 

>Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vägledare neuropsykiatriska diagnoser

Du som har en neuropsykiatrisk diagnos, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig till vägledare Åsa Strandberg. Vägledaren kan ge information och samtala om diagnoserna och om stöd inom till exempel skola, arbete, vård och omsorg.

Kontakt med vägledaren kan ske via telefon eller 1177 E-tjänster. Vid behov bokar vi ett möte på Forum Funktionshinder.

Åsa Strandberg
Vägledare och socionom
08-123 350 16

Arbetstid
Fredag 9.00-16.30
(Lunch 11.30-12.30)

När vägledaren inte kan svara i telefon, finns möjlighet att tala in ett meddelande.

Övrigt

  • Forum funktionshinder

    Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang. Forum Funktionshinder är öppet för alla intresserade. Här kan du ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker eller få rådgivning inom området funktionshinder.