Välkommen till Aspergercenters vuxenteam

Vuxenteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam.

Aspergercenters vuxenteam arbetar med gruppinsatser och föreläsningar till personer över 18 år samt i en begränsad omfattning,föreläsningar till anhöriga 

Aktuellt på Aspergercenter

 • ASD kommer att bli det nya samlingsbegreppet för de olika autismdiagnoserna.

  Under flera år har det pågått arbete med att revidera diagnosmanualen DSM. Det har varit många diskussioner kring vilka begrepp eller benämningar som ska gälla.

 • 2015-05-04

  Temakväll om Aspergers syndrom

  Lisbet Hemse och Viktor Lundqvist kommer och berättar om hur det är att leva med Aspergers syndrom.

 • Föreläsningsserie för dig som är närstående

 • Föreläsningsserie för dig med diagnos

Fakta, filmer och föreläsningar!

 • Nu har vi lagt upp några filmer om Aspergers syndrom på vår hemsida.