Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Aktuellt

 • Föräldrar till barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning sökes för intervju

  Just nu pågår ett projekt på uppdrag av regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, kring hur man skulle kunna ha information om socialtjänsten på 1177 Vårdguiden (1177.se). Fokus för detta pilotprojekt är information till föräldrar till barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis autism, ADHD eller Asperger.

 • Autismspektrum och svag teoretisk begåvning - Hur blir det?

  Platser finns kvar. Föreläsning den 17 september klockan 18:00 - 20:30, handlar om vad en svag teoretisk begåvning kan innebära för ett barn med diagnos inom AST. Läs mer i vårterminens kursprogram på sidan 28.

 • Föräldraträningsgrupp 13-18 år

  Gruppen träffas vid 8 tillfällen med start måndag 15 september. Uppföljningsträff den 2 februari 2015. Vi utgår från föräldrautbildningsprogrammet Komet som riktar sig till dig som vill minska tjat och konflikter i hemmet och få en bättre relation med din ungdom. Föräldraträningsgruppen är inriktad på hur du kan förhålla dig som förälder och bemöta din tonåring i olika situationer. Anmälan kan göras från och med 28 juli.

 • Tonårsföräldragrupp 13 - 15 år

  Platser finns kvar. Gruppen träffas vid 4 tillfällen med start torsdag 18 september. Tiden är klockan 15-17. I gruppen tas frågeställningar upp hur man bäst kan bemöta sin tonåring och hantera situationer som uppstår.

 • Samarbete mellan ADHD och Aspergercenter våren 2015

  Introduktionskurs om ADHD och AST för föräldrar till barn 7-12 år OBS! Anmälan kan först göras fr o m den 1 december. Aspergercenter och ADHD center kommer under våren hålla två gemensamma kurser om diagnoskombinationen ADHD och AST. Den första kursen riktar sig till yngre barn upp till 12 års ålder. Den är med i vår kurskatalog. Där heter den Introduktionskurs om ADHD och AST för föräldrar till barn 7-12 år. I ADHD centers kurskatalog kallas den Grundkurs - men det är samma kurs det gäller för er som är uppmärksamma och undrar. I vårt nästa kursprogram kommer kursen för föräldrar till tonåringar att finnas med.

Aspergercenters kursprogram

Aspergercenter programbild Kursprogram september - februari 2015

Anmälan till kurs

 • Du som har ett barn eller ungdom registrerad vid Aspergercenter kan anmäla dig till våra kurser. Du som inte har uppgifter om användarnamn och lösenord får det mailat till dig efter att du har skickat in en intresseanmälan och deltagit i vår Välkomstträff. Behöver du hjälp med lösenordet kontakta vår expedition på telefon 08-123 35 500 eller maila till aspergercenter@sll.se

Ung och Asperger

Ung och Asperger är en ny webbplats för unga med autismspektrumtillstånd. Webbplatsen ger information om habiliteringens stöd och möjligheten att ansöka till en webbaserad kurs, Koll på AS. Den riktar sig mot ungdomar mellan16-25 år.

Ung och Aspergers hemsida

Övriga aktiviteter

 • Forum funktionshinder

  Forum Funktionshinder är ett informationscenter som också har föreläsningar, kurser och andra arrangemang. Här finns också bibliotek och man erbjuder telefonrådgivning.

 • Autismforum

  Autismforum är ett kunskapscenter för autism och Aspergers syndrom Autismforum samlar, bearbetar och förmedlar kunskap genom en webbplats, ett bibliotek och öppna föredrag. Enheten är en del av Forum Funktionshinder, ett informationscenter som drivs av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.