Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Aktuellt på Aspergercenter

 • Platser kvar till föreläsningen "Vanliga konflikter och vad man kan göra åt dem." Måndag 12/10 kl 18:00-20:30

  Syftet med föreläsningen är att lära ut metoder för att förstå och förändra vardagen och dess konflikter. Kvällens föreläsare är Camilla Ekstrand som är leg. psykolog, enhetschef på ADHD-center, hon har tidigare arbetat på BUP funk.

 • Platser kvar till föreläsningen "Var ska jag bo efter jag fyllt 20? Måndag 26/10 kl. 17.30-19.00

  Den här kvällen kommer tre unga vuxna personer med egen diagnos att berätta om sina erfarenheter av olika slags sätt att bo. Informationen som ges kommer att rikta sig till ungdomen själv. Ungdomar mellan 16-18 år kan komma själva eller i sällskap med förälder. Anmälan görs som vanligt i Pingpong senast onsdag 21 oktober. Välkommen med din anmälan

 • Kvällsföreläsningar i november

  *Onsdag 4 november kl. 18.00-20.00 "Mobiltelefonen som hjälpmedel" Föreläsare: Karolina Stjernström. *Onsdag 8 november kl. 17.30-20.00 "Mitt barns rättigheter - skolans juridik" Föreläsare: Magnus Jonasson. *Torsdag 26 november kl.18.00-20.30 "Stress i ett utmanande föräldraskap" Föreläsare: Bella Stensnäs. *Måndag 30 november kl.18.00-20.00 "Att leva som vuxen med autismspektrumdiagnos" Föreläsare: Hanna Danmo.

 • Vi får många samtal från besvikna föräldrar angående att våra heldagsföreläsningarna för pedagoger som är fulltecknade.

  Aspergercenters huvudsakliga uppdrag är att ge kunskap om diagnosen ASD och att ge råd och stöd om konsekvenser av funktionsnedsättningen i grupp huvudsakligen till föräldrar. Vi kan alltså inte erbjuda utbildning till pedagoger i den omfattning som vi vet skulle behövas. I första hand är det kommunerna som har det övergripande ansvaret för att ordna utbildning för sina pedagoger.

 • Avgiftsbeläggning av tyngdtäcken

  Landstinget avgiftsbelägger förskrivning av tyngdtäcken Från och med 1 juli 2015 införs en ny avgift på 600 kr vid förskrivning av tyngdtäcken. Avgiften tas ut av hjälpmedelscentralen (inte av Habilitering & Hälsa) som skickar en faktura till patientens hemadress efter leverans. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgiften återfås inte vid återlämnande av tyngdtäcket. Om det på grund av felförskrivning sker ett byte av tyngdtäcke, inom några veckor, utgår ingen ny avgift.

 • ASD kommer att bli det nya samlingsbegreppet för de olika autismdiagnoserna.

  Under flera år har det pågått arbete med att revidera diagnosmanualen DSM. Det har varit många diskussioner kring vilka begrepp eller benämningar som ska gälla.

Aspergercenters kursprogram

Aspergercenter programbild
Kursprogram hösten 2015

Anmälan till kurs

Du som har ett barn eller ungdom registrerad vid Aspergercenter kan anmäla dig till våra kurser. 

Du som inte har uppgifter om användarnamn och lösenord får det mailat till dig efter att du har skickat in en intresseanmälan och deltagit i vår Välkomstträff.
Behöver du hjälp med lösenordet kontakta vår expedition på telefon 08-123 35 500 eller maila till aspergercenter@sll.se

Logga in för anmälan till vårt kursutbud

Aktuellt

Övriga aktiviteter

 • Forum funktionshinder

  Forum Funktionshinder är ett informationscenter som har föreläsningar, kurser och andra arrangemang. Här finns också bibliotek och man erbjuder telefonrådgivning.