Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Barn och ungdomsteam

Aktuellt

  • Kvällsföreläsningen "Varför blir det som det blir?"

    Det finns platser kvar på ”Varför blir det som det blir?” 12 mars kl.18.00 – 20.00 Syftet med föreläsningen är att lära ut metoder för att förstå och förändra vardagen. Föräldrarna får genom fallexempel och praktiska övningar träna på att kartlägga en dag i familjens vardag, välja ut en specifik situation att analysera, välja strategier att hantera situationen samt göra upp en plan för att prova och utvärdera. Föreläsare är Camilla Ekstrand, leg. psykolog, enhetschef ADHD-center

  • ASD kommer att bli det nya samlingsbegreppet för de olika autismdiagnoserna.

    Under flera år har det pågått arbete med att revidera diagnosmanualen DSM. Det har varit många diskussioner kring vilka begrepp eller benämningar som ska gälla.

  • Grupp för pappor i september 2015

    Att vara pappa till ett barn med en diagnos inom autismspektrum, ASD, innebär en särskild livs- och familjesituation. Här inbjuds pappor till barn 10-16 år till fyra gruppträffar för att utbyta erfarenheter med varandra. Gruppen leds av Mats Jansson, ombudsman inom Autism- och Aspergerförbundet. Mats har lång erfarenhet av ungdomar och vuxna med ASD. Diskussionerna vid ett tillfälle följs upp vid nästa. Därför är det viktigt att du kan vara med varje gång. Datum och tid är torsdagarna 10, 17 och 24 september samt 1 oktober kl. 16.00-18.00 på Aspergercenter. Vi vill att deltagarna har gått Introduktionskurs eller har motsvarande kunskaper. Sista anmälningsdag är 3 september.

Aspergercenters kursprogram

Aspergercenter programbild
Kursprogram våren 2015

Anmälan till kurs

Du som har ett barn eller ungdom registrerad vid Aspergercenter kan anmäla dig till våra kurser. 

Du som inte har uppgifter om användarnamn och lösenord får det mailat till dig efter att du har skickat in en intresseanmälan och deltagit i vår Välkomstträff.
Behöver du hjälp med lösenordet kontakta vår expedition på telefon 08-123 35 500 eller maila till aspergercenter@sll.se

Logga in för anmälan till vårt kursutbud

Social färdighetsträning för barn och ungdomar med ASD

Vill du eller ditt barn delta i forskningsprojektet: Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med ASD, KONTAKT? Vi behöver fler barn och ungdomar (8 till 17 år) med autismspektrumtillstånd och psykiatrisk samsjuklighet (ADHD, ångest eller depression) till ett pågående forskningsprojekt som är en randomiserad kontrollerad och multicenter studie. 

För mer information kontakta
Nora Choque Olsson gärna via mail:
nora.choque-olsson@ki.se

Läs mer om KONTAKT här

Webbplats för unga med Asperger eller annan ASD-diagnos

UNG och ASPERGER
Till webbplatsen UNG och ASPERGER