Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning (IF) samt deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

08 - 123 35 500 (ej SMS)

Måndag 8-12 samt 13-15
Tisdag 8-11 samt 15-16
Onsdag - Fredag 8-12 samt 13-15

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Huvudentrén, Plan 3
Vägbeskrivning
Aspergercenter, Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt på Aspergercenter

  • Forum Funktionshinders bibliotek är stängt

    Från den 23 december 2016 har Forum Funktionshinders bibliotek stängt. Orsaken är att lokalerna behöver byggas om. Bibliotekets böcker och filmer kan tills vidare reserveras och sedan hämtas på biblioteken på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset Solna och Huddinge. Tillbakalämning av böcker görs i lådan precis utanför biblioteket på Rosenlund. Observera att biblioteksverksamheten är helt stängd under sommaren, 22 juni - 13 augusti 2017.

  • Utökat vårdavtal för barn 11-15 år på lokala habiliteringscenter

    Habilitering & Hälsas lokala habiliteringscenter har fått ett utökat vårdavtal för barn 11-15 år med autismspektrumtillstånd (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Insatserna kommer att utökas successivt under 2017.

  • Problem med e-post för användare med hotmailadress

    Vi har uppmärksammat att Hotmail hanterar mail som kommer från vårt anmälningssystem Pingpong som SPAM. Vi vill därför uppmana dig som har ett hotmailkonto att antingen byta mailadress eller att du tittar i din papperskorg och kontrollerar om du har post från Pingpong. Det gäller alltså när du har anmält dig till våra kurser med ett hotmailkonto och du inte får något svar tillbaka.

Webbplats för unga med Asperger eller annan ASD-diagnos

Till webbplatsen UNG och ASPERGER

Webbkursen SCOPE

Vill du lära dig mer om din diagnos?

Vi tar nu emot intresseanmälningar till Webbkursen SCOPE  (f.d. Koll på Asperger) för personer 16-25 år.

SCOPE logga

Läs mer om kursen här