Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

> Kontakt och vägbeskrivning

08 - 123 35 500

Måndag, onsdag-fredag kl. 8:00- 12:00 samt kl. 13:00- 15:00
Tisdag kl. 8:00-11:00 samt kl. 13:00-16:00
Det går inte att skicka SMS till detta nummer.

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Huvudentrén, Plan 3
Aspergercenter, Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt på Aspergercenter

 • Vägledare ang. neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Du som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig till vägledare Åsa Strandberg. Du kan få information och vägledning till det stöd som finns inom till exempel vård, skola och omsorg för barn, ungdomar och vuxna. Kontakt med vägledaren kan ske via telefon, eller 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vid behov bokar vi ett möte på Forum Funktionshinder. Åsa Strandberg, Vägledare och socionom, Tel: 08-123 350 16. Telefontider: Måndag 9.00-11.00, Tisdag 9.00-11.00, Fredag 9.00-11.00.

 • Höstens kursprogram

  Höstens kursprogram är anmälningsbart f o m den 20 juni Aspergercenters kursprogram för hösten 2016 kommer inte att tryckas upp och skickas hem. Programmet kommer istället att publiceras på vår hemsida den 17 juni och kurserna är anmälningsbara från och med den 20 juni. Vi uppmanar dig redan nu att kontrollera dina inloggningsuppgifter så att du säkert kommer in i systemet när kurserna släpps. Enklast gör du det genom att logga in i vår anmälningsportal Pingpong. Har du problem med din inloggning maila till aspergercenter@sll.se

 • Ändrat datum och tid Mitt barns rättigheter - skolans juridik

  Föreläsningen "Mitt barns rättigheter - skolans juridik" är Tisdagen den 17 maj klockan 17:30 - 20:00 I kursprogrammet står ett annat datum och tid, felaktiga uppgifter har även stått i anmälningsprogrammet Pingpong. Vi har nu rättat till det. Vi ber om ursäkt för felaktigheterna. Ni som anmälde er tidigt till föreläsningen har fått meddelande via mail.

 • Angående heldagsföreläsningar om ASD för pedagoger i grundskolan.

  Vi erbjuder denna termin 2 heldagsföreläsningar för pedagoger med 70 platser vid varje tillfälle. Redan efter 1 dygn var båda föreläsningarna fulltecknade. Det beklagar vi förstås. Detta är vad vi kan erbjuda för skolpersonal inom vår verksamhet. Vårt uppdrag är att erbjuda kurser och föreläsningar för föräldrar och närstående. Skolan är i första hand kommunens ansvar och har därmed också ansvar för att ge fortbildning till sin skolpersonal. Via länken nedan finns två dokument: 1. Tips på utbildningsanordnare som erbjuder kurser och föreläsningar om neuropsykiatriska diagnoser som ASD och ADHD. 2. Tips på material för skolpersonal om ASD i skolan.

 • Problem med e-post för användare med hotmailadress

  Vi har uppmärksammat att Hotmail hanterar mail som kommer från vårt anmälningssystem Pingpong som SPAM. Vi vill därför uppmana dig som har ett hotmailkonto att antingen byta mailadress eller att du tittar i din papperskorg och kontrollerar om du har post från Pingpong. Det gäller alltså när du har anmält dig till våra kurser med ett hotmailkonto och du inte får något svar tillbaka.

 • Avgiftsbeläggning av tyngdtäcken

  Landstinget avgiftsbelägger förskrivning av tyngdtäcken. Från och med 1 juli 2015 införs en ny avgift på 600 kr vid förskrivning av tyngdtäcken. Avgiften tas ut av hjälpmedelscentralen (inte av Habilitering & Hälsa) som skickar en faktura till patientens hemadress efter leverans. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgiften återfås inte vid återlämnande av tyngdtäcket. Om det på grund av felförskrivning sker ett byte av tyngdtäcke, inom några veckor, utgår ingen ny avgift.

Internetkursen Koll på Asperger!

Vill du lära dig mer om din diagnos?

Vi tar nu emot intresseanmälningar till internetkursen Koll på Asperger för personer 16-25 år.

Koll på Asperger

Läs mer om kursen här

Webbplats för unga med Asperger eller annan ASD-diagnos

Till webbplatsen UNG och ASPERGER