Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Barn och ungdomsteam

Aktuellt

 • Vårens Föräldrakväll med café är den 7 maj kl. 17:30-20:00

  Vi hör ofta av föräldrar att det finns ett stort behov av att träffa andra i liknande situation. Vi på Aspergercenter bjuder därför in till en föräldrakväll med café. Kvällen innehåller: erfarenhetsutbyten, inbjudna föräldrar berättar, pedagogisk utställning och vardagsteknik. Läs mer om kvällens innehåll i Aspergercenters kursprogram sidan 30. Sista anmälningsdag är 23 april.

 • ASD kommer att bli det nya samlingsbegreppet för de olika autismdiagnoserna.

  Under flera år har det pågått arbete med att revidera diagnosmanualen DSM. Det har varit många diskussioner kring vilka begrepp eller benämningar som ska gälla.

 • Grupp för pappor i september 2015

  Att vara pappa till ett barn med en diagnos inom autismspektrum, ASD, innebär en särskild livs- och familjesituation. Här inbjuds pappor till barn 10-16 år till fyra gruppträffar för att utbyta erfarenheter med varandra. Gruppen leds av Mats Jansson, ombudsman inom Autism- och Aspergerförbundet. Mats har lång erfarenhet av ungdomar och vuxna med ASD. Diskussionerna vid ett tillfälle följs upp vid nästa. Därför är det viktigt att du kan vara med varje gång. Datum och tid är torsdagarna 10, 17 och 24 september samt 1 oktober kl. 16.00-18.00 på Aspergercenter. Vi vill att deltagarna har gått Introduktionskurs eller har motsvarande kunskaper. Sista anmälningsdag är 3 september.

Aspergercenters kursprogram

Aspergercenter programbild
Kursprogram våren 2015

Anmälan till kurs

Du som har ett barn eller ungdom registrerad vid Aspergercenter kan anmäla dig till våra kurser. 

Du som inte har uppgifter om användarnamn och lösenord får det mailat till dig efter att du har skickat in en intresseanmälan och deltagit i vår Välkomstträff.
Behöver du hjälp med lösenordet kontakta vår expedition på telefon 08-123 35 500 eller maila till aspergercenter@sll.se

Logga in för anmälan till vårt kursutbud

Övriga aktiviteter

 • Forum funktionshinder

  Forum Funktionshinder är ett informationscenter som har föreläsningar, kurser och andra arrangemang. Här finns också bibliotek och man erbjuder telefonrådgivning.

 • Autismforum

  Autismforum är ett kunskapscenter för autism och Aspergers syndrom. Autismforum samlar, bearbetar och förmedlar kunskap genom en webbplats, ett bibliotek och öppna föredrag. Enheten är en del av Forum Funktionshinder, ett informationscenter som drivs av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.