Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Aktuellt på Aspergercenter

 • Vägledare ang. neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Du som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig till vägledare Åsa Strandberg. Du kan få information och vägledning till det stöd som finns inom till exempel vård, skola och omsorg för barn, ungdomar och vuxna. Kontakt med vägledaren kan ske via telefon, eller 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vid behov bokar vi ett möte på Forum Funktionshinder. Åsa Strandberg, Vägledare och socionom, Tel: 08-123 350 16. Telefontider: Måndag 9.00-11.00, Tisdag 9.00-11.00, Fredag 9.00-11.00.

 • Ändrat datum och tid Mitt barns rättigheter - skolans juridik

  Föreläsningen "Mitt barns rättigheter - skolans juridik" är Tisdagen den 17 maj klockan 17:30 - 20:00 I kursprogrammet står ett annat datum och tid, felaktiga uppgifter har även stått i anmälningsprogrammet Pingpong. Vi har nu rättat till det. Vi ber om ursäkt för felaktigheterna. Ni som anmälde er tidigt till föreläsningen har fått meddelande via mail.

 • Angående heldagsföreläsningar om ASD för pedagoger i grundskolan.

  Vi erbjuder denna termin 2 heldagsföreläsningar för pedagoger med 70 platser vid varje tillfälle. Redan efter 1 dygn var båda föreläsningarna fulltecknade. Det beklagar vi förstås. Detta är vad vi kan erbjuda för skolpersonal inom vår verksamhet. Vårt uppdrag är att erbjuda kurser och föreläsningar för föräldrar och närstående. Skolan är i första hand kommunens ansvar och har därmed också ansvar för att ge fortbildning till sin skolpersonal. Via länken nedan finns två dokument: 1. Tips på utbildningsanordnare som erbjuder kurser och föreläsningar om neuropsykiatriska diagnoser som ASD och ADHD. 2. Tips på material för skolpersonal om ASD i skolan.

 • Problem med e-post för användare med hotmailadress

  Vi har uppmärksammat att Hotmail hanterar mail som kommer från vårt anmälningssystem Pingpong som SPAM. Vi vill därför uppmana dig som har ett hotmailkonto att antingen byta mailadress eller att du tittar i din papperskorg och kontrollerar om du har post från Pingpong. Det gäller alltså när du har anmält dig till våra kurser med ett hotmailkonto och du inte får något svar tillbaka.

 • Avgiftsbeläggning av tyngdtäcken

  Landstinget avgiftsbelägger förskrivning av tyngdtäcken. Från och med 1 juli 2015 införs en ny avgift på 600 kr vid förskrivning av tyngdtäcken. Avgiften tas ut av hjälpmedelscentralen (inte av Habilitering & Hälsa) som skickar en faktura till patientens hemadress efter leverans. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgiften återfås inte vid återlämnande av tyngdtäcket. Om det på grund av felförskrivning sker ett byte av tyngdtäcke, inom några veckor, utgår ingen ny avgift.

Aspergercenters kursprogram 

Kursprogram våren 2016

Anmälan till kurs

Du som har ett barn eller ungdom registrerad vid Aspergercenter kan anmäla dig till våra kurser. 

Du som inte har uppgifter om användarnamn och lösenord får det mailat till dig efter att du har skickat in en intresseanmälan och deltagit i vår Välkomstträff.
Behöver du hjälp med lösenordet kontakta vår expedition på telefon 08-123 35 500 eller maila till aspergercenter@sll.se

Logga in för anmälan till vårt kursutbud

Aktuellt

Övriga aktiviteter

 • Forum funktionshinder

  Forum Funktionshinder är ett informationscenter som har föreläsningar, kurser och andra arrangemang. Här finns också bibliotek och man erbjuder telefonrådgivning.