Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Barn och ungdomsteam

Aktuellt

 • Det går nu att anmäla sig till vårens kurser!

  Vårens kurskatalog är utlagd på hemsidan och på PingPong. Till familjer inskrivna på Aspergercenter kommer kurskatalogen inom kort hem i brevlådan.

 • Ändrat datum för "Att vara adoptivförälder till ett barn med diagnos".

  Ny dag är onsdagen den 11 mars kl. 9.30 - 14.00. Vi har av olika skäl behövt ändra dag och den tidigare annonserade dagen torsdagen den 19 februari gäller inte längre. Ni som redan anmält er får ett särskilt meddelande via mail.

Anmälan till kurs

Du som har ett barn eller ungdom registrerad vid Aspergercenter kan anmäla dig till våra kurser. 

Du som inte har uppgifter om användarnamn och lösenord får det mailat till dig efter att du har skickat in en intresseanmälan och deltagit i vår Välkomstträff.

Behöver du hjälp med lösenordet kontakta vår expedition på telefon 08-123 35 500 eller maila till aspergercenter@sll.se

Logga in för anmälan till vårt kursutbud

Övriga aktiviteter

 • Forum funktionshinder

  Forum Funktionshinder är ett informationscenter som har föreläsningar, kurser och andra arrangemang. Här finns också bibliotek och man erbjuder telefonrådgivning.

 • Autismforum

  Autismforum är ett kunskapscenter för autism och Aspergers syndrom. Autismforum samlar, bearbetar och förmedlar kunskap genom en webbplats, ett bibliotek och öppna föredrag. Enheten är en del av Forum Funktionshinder, ett informationscenter som drivs av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Social färdighetsträning för barn och ungdomar med AST

Vill du eller ditt barn delta i forskningsprojektet: Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med AST, KONTAKT? Vi behöver fler barn och ungdomar (8 till 17 år) med autismspektrumtillstånd och psykiatrisk samsjuklighet (ADHD, ångest eller depression) till ett pågående forskningsprojekt som är en randomiserad kontrollerad och multicenter studie. 

För mer information kontakta
Nora Choque Olsson gärna via mail:
nora.choque-olsson@ki.se

Läs mer om KONTAKT här