Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Aktuellt på Aspergercenter

 • Vi får många samtal från besvikna föräldrar angående att våra heldagsföreläsningarna för pedagoger som är fulltecknade.

  Aspergercenters huvudsakliga uppdrag är att ge kunskap om diagnosen ASD och att ge råd och stöd om konsekvenser av funktionsnedsättningen i grupp huvudsakligen till föräldrar. Vi kan alltså inte erbjuda utbildning till pedagoger i den omfattning som vi vet skulle behövas. I första hand är det kommunerna som har det övergripande ansvaret för att ordna utbildning för sina pedagoger.

 • Om fritidsaktiviteter - förlängd anmälningstid

  En kväll om att ha en meningsfylld fritid onsdag den 23 september klockan 18.00 - 20.30. Anmälningstiden är förlängd till 20 september. Aktiviteten ligger vårterminens program som heter ASC program 2015-1 i Pingpong.

 • Avgiftsbeläggning av tyngdtäcken

  Landstinget avgiftsbelägger förskrivning av tyngdtäcken Från och med 1 juli 2015 införs en ny avgift på 600 kr vid förskrivning av tyngdtäcken. Avgiften tas ut av hjälpmedelscentralen (inte av Habilitering & Hälsa) som skickar en faktura till patientens hemadress efter leverans. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgiften återfås inte vid återlämnande av tyngdtäcket. Om det på grund av felförskrivning sker ett byte av tyngdtäcke, inom några veckor, utgår ingen ny avgift.

 • ASD kommer att bli det nya samlingsbegreppet för de olika autismdiagnoserna.

  Under flera år har det pågått arbete med att revidera diagnosmanualen DSM. Det har varit många diskussioner kring vilka begrepp eller benämningar som ska gälla.

Anmälan till kurs

Du som har ett barn eller ungdom registrerad vid Aspergercenter kan anmäla dig till våra kurser. 

Du som inte har uppgifter om användarnamn och lösenord får det mailat till dig efter att du har skickat in en intresseanmälan och deltagit i vår Välkomstträff.
Behöver du hjälp med lösenordet kontakta vår expedition på telefon 08-123 35 500 eller maila till aspergercenter@sll.se

Logga in för anmälan till vårt kursutbud

Aktuellt

Övriga aktiviteter

 • Forum funktionshinder

  Forum Funktionshinder är ett informationscenter som har föreläsningar, kurser och andra arrangemang. Här finns också bibliotek och man erbjuder telefonrådgivning.