Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Barn och ungdomsteam

Aktuellt

 • Samarbete mellan ADHD och Aspergercenter våren 2015

  Introduktionskurs om ADHD och AST för föräldrar till barn 7-12 år OBS! Anmälan kan först göras fr o m den 1 december. Aspergercenter och ADHD center kommer under våren hålla två gemensamma kurser om diagnoskombinationen ADHD och AST. Den första kursen riktar sig till yngre barn upp till 12 års ålder. Den är med i vår kurskatalog. Där heter den Introduktionskurs om ADHD och AST för föräldrar till barn 7-12 år. I ADHD centers kurskatalog kallas den Grundkurs - men det är samma kurs det gäller för er som är uppmärksamma och undrar. I vårt nästa kursprogram kommer kursen för föräldrar till tonåringar att finnas med.

 • Inför gymnasievalet

  Presentation av gymnasieskolor med Aspergerinriktning äger rum i aulan fredag den 7 november klockan 13:30-16:30.

Aspergercenters kursprogram

Aspergercenter programbild Kursprogram september - februari 2015

Anmälan till kurs

 • Du som har ett barn eller ungdom registrerad vid Aspergercenter kan anmäla dig till våra kurser. Du som inte har uppgifter om användarnamn och lösenord får det mailat till dig efter att du har skickat in en intresseanmälan och deltagit i vår Välkomstträff. Behöver du hjälp med lösenordet kontakta vår expedition på telefon 08-123 35 500 eller maila till aspergercenter@sll.se

Övriga aktiviteter

 • Forum funktionshinder

  Forum Funktionshinder är ett informationscenter som också har föreläsningar, kurser och andra arrangemang. Här finns också bibliotek och man erbjuder telefonrådgivning.

 • Enkät för att samla in elevers erfarenheter

  Riksförbundet Attention genomför en enkätundersökning riktad mot elever med NPF. Med hjälp av enkäten ska Attention samla in material både för den elevhandbok och för det inspirationsmaterial för pedagoger som vi ska producera. Det är med andra ord ett viktigt verktyg för projektet och ett bra sätt att brett samla in elevers erfarenheter. Hjälp oss gärna få in fler svar! Du hittar enkäten via denna länk.

 • Autismforum

  Autismforum är ett kunskapscenter för autism och Aspergers syndrom Autismforum samlar, bearbetar och förmedlar kunskap genom en webbplats, ett bibliotek och öppna föredrag. Enheten är en del av Forum Funktionshinder, ett informationscenter som drivs av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.