Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Aktuellt på Aspergercenter

 • Förlängd anmälningstid till "Att leva som vuxen med ASD"

  Platser finns kvar till Hanna Danmos föreläsning där hon berättar om sina erfarenheter att leva med diagnos ASD. Måndag 30 november kl.18.00-20.00 "Att leva som vuxen med autismspektrumdiagnos". Kvällen vänder sig till föräldrar och ungdomar från 16 år.

 • Grundkurs ADHD och ASD anmälningsbar från 1 december

  Grundkurs ADHD & ASD för föräldrar till yngre barn 7-12 år, fredag den 15 januari 2016 kl. 09.00-12.00 Från och med 1 december 2015 går det att anmäla sig i PingPong till denna kurs.

 • Syskongruppen

  Det finns ett fåtal platser kvar. I första hand ser vi gärna fler tonåringar i syskongruppen, i andra hand syskon i åldern 10 - 12 år. Välkommen med anmälan.

 • Avgiftsbeläggning av tyngdtäcken

  Landstinget avgiftsbelägger förskrivning av tyngdtäcken. Från och med 1 juli 2015 införs en ny avgift på 600 kr vid förskrivning av tyngdtäcken. Avgiften tas ut av hjälpmedelscentralen (inte av Habilitering & Hälsa) som skickar en faktura till patientens hemadress efter leverans. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgiften återfås inte vid återlämnande av tyngdtäcket. Om det på grund av felförskrivning sker ett byte av tyngdtäcke, inom några veckor, utgår ingen ny avgift.

Aspergercenters kursprogram

Kursprogram hösten 2015

Anmälan till kurs

Du som har ett barn eller ungdom registrerad vid Aspergercenter kan anmäla dig till våra kurser. 

Du som inte har uppgifter om användarnamn och lösenord får det mailat till dig efter att du har skickat in en intresseanmälan och deltagit i vår Välkomstträff.
Behöver du hjälp med lösenordet kontakta vår expedition på telefon 08-123 35 500 eller maila till aspergercenter@sll.se

Logga in för anmälan till vårt kursutbud

Aktuellt

Övriga aktiviteter

 • Forum funktionshinder

  Forum Funktionshinder är ett informationscenter som har föreläsningar, kurser och andra arrangemang. Här finns också bibliotek och man erbjuder telefonrådgivning.