Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

08 - 123 35 500

Måndag, onsdag-fredag kl. 8:00- 12:00 samt kl. 13:00- 15:00
Tisdag kl. 8:00-11:00 samt kl. 13:00-16:00
Det går inte att skicka SMS till detta nummer.

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Huvudentrén, Plan 3
Vägbeskrivning
Aspergercenter, Box 17056, 104 62 Stockholm

Aktuellt på Aspergercenter

 • Höstens kursprogram

  Höstens kursprogram är anmälningsbart f o m den 20 juni. Aspergercenters kursprogram för hösten 2016 kommer inte att tryckas upp och skickas hem. Har du problem med din inloggning maila till aspergercenter@sll.se. I Aspergercenters kurskatalog för hösten 2016 har några kurser utgått beroende på att vi har en kortare period denna gång (september-december), är något färre i vår personalgrupp samt att en omorganisation har genomförts inom Habilitering & Hälsa.

 • Platser kvar till "Min tonåring är snart vuxen"

  Vi förlänger anmälningstiden till den 29 augusti. Kursen startar den 5 september.

 • Ändrat datum för föreläsningen "Stress i ett utmanande föräldraskap"

  Nytt datum är: Måndag 14 november kl. 18:00-20:30.

 • Problem med e-post för användare med hotmailadress

  Vi har uppmärksammat att Hotmail hanterar mail som kommer från vårt anmälningssystem Pingpong som SPAM. Vi vill därför uppmana dig som har ett hotmailkonto att antingen byta mailadress eller att du tittar i din papperskorg och kontrollerar om du har post från Pingpong. Det gäller alltså när du har anmält dig till våra kurser med ett hotmailkonto och du inte får något svar tillbaka.

 • Avgiftsbeläggning av tyngdtäcken

  Landstinget avgiftsbelägger förskrivning av tyngdtäcken. Från och med 1 juli 2015 införs en ny avgift på 600 kr vid förskrivning av tyngdtäcken. Avgiften tas ut av hjälpmedelscentralen (inte av Habilitering & Hälsa) som skickar en faktura till patientens hemadress efter leverans. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgiften återfås inte vid återlämnande av tyngdtäcket. Om det på grund av felförskrivning sker ett byte av tyngdtäcke, inom några veckor, utgår ingen ny avgift.

Webbplats för unga med Asperger eller annan ASD-diagnos

Till webbplatsen UNG och ASPERGER

Internetkursen Koll på Asperger!

Vill du lära dig mer om din diagnos?

Vi tar nu emot intresseanmälningar till internetkursen Koll på Asperger för personer 16-25 år.

Koll på Asperger

Läs mer om kursen här

Rådgivare Neuropsykiatriska funktionshinder

Du som har en neuropsykiatrisk diagnos, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig till vägledare Åsa Strandberg. Vägledaren kan ge information och samtala om diagnoserna och om stöd inom till exempel skola, arbete, vård och omsorg.

Kontakt med vägledaren kan ske via telefon eller 1177 E-tjänster. Vid behov bokar vi ett möte på Forum Funktionshinder.

Åsa Strandberg
Vägledare och socionom
08-123 350 16

Arbetstid
Fredag 8.30-16.30
(Lunch 11.30-12.30)

När vägledaren inte kan svara i telefon, finns möjlighet att tala in ett meddelande.