Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Aktuellt på Aspergercenter

 • Om fritidsaktiviteter - förlängd anmälningstid

  En kväll om att ha en meningsfylld fritid onsdag den 23 september klockan 18.00 - 20.30. Anmälningstiden är förlängd till 20 september. Aktiviteten ligger vårterminens program som heter ASC program 2015-1 i Pingpong.

 • Avgiftsbeläggning av tyngdtäcken

  Landstinget avgiftsbelägger förskrivning av tyngdtäcken Från och med 1 juli 2015 införs en ny avgift på 600 kr vid förskrivning av tyngdtäcken. Avgiften tas ut av hjälpmedelscentralen (inte av Habilitering & Hälsa) som skickar en faktura till patientens hemadress efter leverans. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgiften återfås inte vid återlämnande av tyngdtäcket. Om det på grund av felförskrivning sker ett byte av tyngdtäcke, inom några veckor, utgår ingen ny avgift.

 • ASD kommer att bli det nya samlingsbegreppet för de olika autismdiagnoserna.

  Under flera år har det pågått arbete med att revidera diagnosmanualen DSM. Det har varit många diskussioner kring vilka begrepp eller benämningar som ska gälla.

 • Grupp för pappor i september 2015

  Att vara pappa till ett barn med en diagnos inom autismspektrum, ASD, innebär en särskild livs- och familjesituation. Här inbjuds pappor till barn 10-16 år till fyra gruppträffar för att utbyta erfarenheter med varandra. Gruppen leds av Mats Jansson, ombudsman inom Autism- och Aspergerförbundet. Mats har lång erfarenhet av ungdomar och vuxna med ASD. Diskussionerna vid ett tillfälle följs upp vid nästa. Därför är det viktigt att du kan vara med varje gång. Datum och tid är torsdagarna 10, 17 och 24 september samt 1 oktober kl. 16.00-18.00 på Aspergercenter. Vi vill att deltagarna har gått Introduktionskurs eller har motsvarande kunskaper. Sista anmälningsdag är 3 september.

Anmälan till kurs

Du som har ett barn eller ungdom registrerad vid Aspergercenter kan anmäla dig till våra kurser. 

Du som inte har uppgifter om användarnamn och lösenord får det mailat till dig efter att du har skickat in en intresseanmälan och deltagit i vår Välkomstträff.
Behöver du hjälp med lösenordet kontakta vår expedition på telefon 08-123 35 500 eller maila till aspergercenter@sll.se

Logga in för anmälan till vårt kursutbud

Aktuellt

Övriga aktiviteter

 • Forum funktionshinder

  Forum Funktionshinder är ett informationscenter som har föreläsningar, kurser och andra arrangemang. Här finns också bibliotek och man erbjuder telefonrådgivning.

Aktuellt