Välkommen till Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Vår huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.

Vår verksamhet består av två team, ett barn och ungdomsteam och ett vuxenteam. Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Barn och ungdomsteam

Aktuellt

 • Under våren kommer ADHD center och Aspergercenter hålla 2 gemensamma kurser om ADHD & AST

  I Aspergercenters kurskatalog kommer den att heta Introduktionkurs och i ADHD centers kurskatalog kommer den att heta Grundkurs men det är samma kurs som avses. Genom att erbjuda en Introduktionskurs/Grundkurs som innefattar båda diagnoserna försöker vi underlätta för er föräldrar som har barn eller ungdomar med både ADHD och AST. Den Introduktionskurs som startar i februari vänder sig till föräldrar till barn 7-12 år. Kursen som startar i april vänder sig till föräldrar till ungdomar 13-18 år. Båda kurserna har 35 platser. Anmälan kan göras fr o m den 1 december.

 • Social färdighetsträning för barn och ungdomar med AST

  Vill du eller ditt barn delta i forskningsprojektet: Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med AST, KONTAKT? Vi behöver fler barn och ungdomar (8 till 17 år) med autismspektrumtillstånd och psykiatrisk samsjuklighet (ADHD, ångest eller depression) till ett pågående forskningsprojekt som är en randomiserad kontrollerad och multicenter studie. För mer information kontakta Nora Choque Olsson gärna via mail: nora.choque-olsson@ki.se

Aspergercenters kursprogram

Aspergercenter programbild Kursprogram september - februari 2015

Anmälan till kurs

 • Du som har ett barn eller ungdom registrerad vid Aspergercenter kan anmäla dig till våra kurser. Du som inte har uppgifter om användarnamn och lösenord får det mailat till dig efter att du har skickat in en intresseanmälan och deltagit i vår Välkomstträff. Behöver du hjälp med lösenordet kontakta vår expedition på telefon 08-123 35 500 eller maila till aspergercenter@sll.se

Övriga aktiviteter

 • Forum funktionshinder

  Forum Funktionshinder är ett informationscenter som har föreläsningar, kurser och andra arrangemang. Här finns också bibliotek och man erbjuder telefonrådgivning.

 • Autismforum

  Autismforum är ett kunskapscenter för autism och Aspergers syndrom. Autismforum samlar, bearbetar och förmedlar kunskap genom en webbplats, ett bibliotek och öppna föredrag. Enheten är en del av Forum Funktionshinder, ett informationscenter som drivs av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.