Material från Kurs-och kunskapscenter

Litteraturtips

11 olika begrepp om ASD​

Diagnosgrupp eltagarmaterial  
 

Vardagssamtal grundmaterial​ 

Vardagssamtal deltagarmaterial

Personalmanus till Diagnosgrupp

Du som arbetar i en landstingsverksamhet har möjlighet att få tillgång till manus till diagnosgrupp. Hör av dig till habkurscenter@sll.se  Ange att du är intresserad av personalmanus till diagnosgrupp samt ditt namn och telefonnummer så ringer någon från Kurs-och kunskapscenters vuxenteam upp dig.