Vardagssamtalsgrupp

För att börja i denna grupp behöver du först delta i diagnosgrupp.

Gruppen är till för dig som vill bli mer trygg och säker i kontakten med andra människor. Du får en möjlighet att lära dig mer om hur man kommunicerar med andra människor i vardagssituationer samt hur man tolkar kroppsspråk.

Gruppen tar upp olika strategier för att inleda, hålla igång och avsluta samtal så att det känns bra för alla inblandade.

Att delta i gruppen kan vara till hjälp och deltagarna kan förhoppningsvis känna sig mer trygga i olika sociala sammanhang. Vi arbetar med deltagarnas egna erfarenheter.

Vi vill ge deltagarna möjlighet att förstå hur personer utan diagnos beter sig, så att man kan ta ställning till hur man själv vill agera. Det är inte tänkt att gruppen ska lära personer med diagnos att hela tiden spela teater för att passa in. Alla människor är olika,inte bara personer med ASD. Många neurotypiska  personer behöver också jobba med att anpassa sig på sina arbetsplatser och i andra sociala sammanhang men det tar inte alls lika mycket energi för dem att göra det.

Gruppen arbetar med olika teman, gruppdiskussioner, rollspel och hemuppgifter.

Några exempel på teman:

  • Kroppsspråk och ögonkontakt
  • Inleda och hålla igång samtal
  • Avsluta samtal
  • Hur privat kan man vara beroende på hur väl man känner en person?

Vissa teman kanske upplevs som självklara. Så kan det vara, men att utföra saker i vardagen kan ändå vara svårt. Det finns troligen inte någon människa som inte skulle kunna förbättra sin kontakt med andra.

De två gruppledarna inleder varje tillfälle med att gå igenom det aktuella temat, sedan diskuterar gruppen tillsammans.
Vi arbetar varje gång med rollspel kring det aktuella temat. Först visar gruppledarna och sedan rollspelar deltagarna.

Deltagarna får även hemuppgifter mellan varje tillfälle. Under veckorna mellan grupptillfällena ska man träna på att tex inleda eller hålla igång samtal och titta på kroppsspråk.

Vid nästa grupptillfälle berättar man för övriga deltagare hur det har gått. Att göra hemuppgifterna är obligatoriskt.

Gruppen träffas elva gånger, två timmar varje gång. Träffarna är en gång i veckan. Gruppen har två gruppledare och ca tio deltagare.