Socialt tänkande

För att börja i denna grupp behöver du först delta i diagnosgrupp.

Syftet med gruppen är att deltagarna ska arbeta med hur de uppfattar olika sociala situationer som visas i en film som vi tittar på tillsammans? Materialet till gruppen baseras på en film som tagits fram i forskningssyfte för att ta reda på mer om socialt tänkande hos personer med diagnos inom sutismspektrum. Deltagarna tittar på filmen och sedan reflekterar vi tillsammans över olika situationer som uppkommer under filmens gång. 

Exempel på frågor som vi tar upp:

  • Vad kan personerna i filmen känna?
  • Vad kan personerna i filmen tänka?
  • Är det lätt eller svårt att förstå sammanhanget i filmen?
  • Hur läser man av kroppsspråket?
  • Oskrivna regler
  • Hur snabbt bildar man sig en uppfattning om en person?

Gruppen träffas fyra gånger, två timmar varje gång. Gruppen har två gruppledare och ca tio deltagare.