Relationsgrupp

För att börja i denna grupp måste du först ha deltagit i diagnosgrupp.

Gruppen är till för dig som lever i en relation. (Endast för dig och inte för din partner.)

Syftet med gruppen är att ge en möjlighet till att diskutera och ha ett erfarenhetsutbyte kring situationer som kan uppstå när man lever i en relation. Eftersom många av våra gruppdeltagare berättar att de inte har så många personer att prata med när det gäller relationsfrågor så är erfarenhetsutbytet viktigt.

Vi kommer att belysa partnerskap både utifrån ett autismperspektiv och utifrån ett neurotypiskt perspektiv. Vi kommer att prata om hur man kan förstå varandra bättre i vardagen.

Att leva i en relation liknas ibland vid att ha ett gemensamt projekt, att göra ett gemensamt arbete mot ett gemensamt mål. Projektet kan innehålla olika delar. Vi pratar om olika delar av detta gemensamma arbete.

Det är viktigt att veta att det inte finns något egentligt facit till hur man ska lyckas i ett förhållande. Missförstånd och otydligheter är vanligt i alla relationer. Ibland kanske man tror att man vet vad den andra vill och då kanske man inte bryr sig om att fråga. Det är tyvärr inte alltid som man är tydlig med hur man vill ha det i en relation. Ofta får man gissa eller försöka att fråga. Svårigheter att läsa kroppsspråk eller att föreställa sig vad andra kan tänka och känna kan krångla till det ytterligare i relationen. Det är viktigt att hjälpas åt med att bli tydliga mot varandra.

Det är viktigt att båda parterna i ett förhållande upplever att de blir sedda och att man visar omtanke om varandra. En bra kärleksrelation präglas av att ge och att få.

Gruppledarna inleder varje tillfälle med ett tema. Sedan diskuterar vi tillsammans utifrån egna erfarenheter.

Exempel på teman som vi tar upp är:

  • Hur vet man vad den andra vill?
  • Hur kan man uttrycka kärlek?
  • Hur stödjer och hjälper man varandra i ett förhållande?
  • Vilka förväntningar har vi på varandra?

Gruppen träffas sju gånger, två timmar varje gång. Träffarna är en gång i veckan. Gruppen har två gruppledare och ca tio deltagare.