Känslogrupp

För att börja i denna grupp behöver du först delta i diagnosgrupp.

Att tolka andras känslor och kunna förstå sina egna kan vara svårt. I denna grupp fokuserar vi på att iaktta våra egna och andras känslor. Vi pratar om känslor och försöker förstå känslorna lite bättre.

Det viktigaste syftet är att bli bättre på att känna igen känslor hos sig själv och andra och att inte vara rädd för sina känslor.

Det är bra att bli mer medveten om hur man känner och tänker. Medvetenheten kan förbättra förutsättningarna att förstå känslorna och man kan känna sig mer bekväm och trygg med andra människor.

Man kan öka sin medvetenhet genom att tänka och reflektera lite mer på sina känslor och genom att titta på hur man själv eller andra gör.

Känslor är komplexa och många olika komponenter är inblandade: tankar, kroppsspråk, handlingar. Hela kroppens system är inblandat, det är en ”hela-systemetreaktion”.

Att förstå sig på känslor kan vara svårt. Det finns inga enkla universallösningar. Det finns inget som är helt rätt eller helt fel. Det finns inget facit när det gäller känslor. Vi har rätt att känna det vi känner men behöver lära oss vad som är okey att ge uttryck för. Att förstå sina känslor lite bättre kan ge en bättre självkänsla.

Detta är ingen behandlande eller terapeutiskt grupp såtillvida att vi inte arbetar med djupa känslor och upplevelser från barndomen. Vi fokuserar på nuet och aktuella händelser. Vi går på ”Känslospaning” och pratar om känslor som uppstår i vardagen. Gruppen kan trots att den inte är terapeutisk väcka en hel del känslor.

Varje tillfälle har ett fast tema, t.ex.

  • Glädje
  • Ilska
  • Kärlek
  • Rädsla
  • Ledsenhet

De två gruppledarna inleder varje tillfälle med att gå igenom den aktuella känslan, sedan diskuterar gruppen tillsammans.
Vi arbetar med brainstorming och gruppledarna gör rollspel kring den aktuella känslan. Vi arbetar med deltagarnas egna erfarenheter.

Deltagarna får enkla hemuppgifter mellan varje tillfälle. Under veckorna mellan grupptillfällena ska man iaktta den aktuella känslan och fundera över om man har upplevt den, om den kändes i kroppen och om man uttryckt sig på något sätt. Vid nästa grupptillfälle berättar man för övriga deltagare hur det har gått. Att göra hemuppgifterna är obligatoriskt.

Gruppen träffas sju gånger, två timmar varje gång. Träffarna är en gång i veckan. Gruppen har två gruppledare och ca tio deltagare.