Föräldragrupp

För att börja i denna grupp behöver du först delta i diagnosgrupp.

Gruppens innehåll bygger på några föräldraträningsprogram som kommuner och stadsdelar runt om i Sverige har ordnat under många år.

Föräldragruppen är till för den förälder som själv har en diagnos inom autismspektrum. Vi intervjuar alla före gruppstart för att ta reda på om deltagande i gruppen kan fungera.

Att vara förälder kan ställa höga krav och ibland upplevas som svårt. I denna grupp fokuserar vi på föräldrastrategier och förhållningssätt, inte på att förändra barnen. I gruppen pratar vi om hur du kan förhålla dig som förälder och bemöta ditt barn i olika situationer. Vi arbetar med deltagarnas egna erfarenheter.

Varje tillfälle har ett fast tema.  t.ex.

  •  Samvaro och samspel med barnet
  •  Positiv uppmärksamhet
  •  Förberedelser och aktivitetsövergångar
  •  Barnets sysselsättning och delaktighet hemma

Grundtanken med gruppen är att förhållandet mellan föräldern och barnet ska bygga på en god samvaro och en positiv uppmärksamhet. Denna goda samvaro mellan barnet och föräldern behövs när man ska lösa problem tillsammans med barnet.

Gruppen träffas tolv gånger, två timmar och trettio minuter varje gång. Gruppen har två gruppledare och ca åtta deltagare.

De två gruppledarna turas om att gå igenom gruppens teman, sedan diskuterar gruppen tillsammans.
Vi arbetar med brainstorming, tittar på korta videofilmer och ibland gör gruppledarna rollspel kring dagens tema. De flesta teman tas upp vid två grupptillfällen.
 

Deltagarna får hemuppgifter mellan varje tillfälle. Föräldrarna arbetar hemma med uppgifterna tillsammans med barnen och berättar vid nästa tillfälle för övriga deltagare hur det har gått. Att göra hemuppgifterna är obligatoriskt.

Mellan tillfällena ger gruppledarna telefoncoachning till deltagarna, ca 15 minuter, då man diskuterar hemuppgiften.

Gruppdeltagarna brukar tycka att gruppen är mycket givande men också att den kan vara krävande.