Energigrupp

För att börja i denna grupp behöver du först delta i diagnosgrupp.

Gruppen är till för dig som vill få kunskap om hur du använder din energi. Vi pratar om vad som tar energi och vad som ger energi.

Många personer med autism använder 100 % av sin energimängd för att klara vardagens sysslor. Andra personer har en energireserv att ta till om det skulle behövas. Oförutsedda händelser kan få en person med autism att få ett ”utbrott” eller att bli helt orkeslös, man orkar inte längre.

Det är viktigt att ha någon aktivitet som gör att man återhämtar sig. Man kan inte lagra energi eller vila till ett senare tillfälle, så det är viktigt att regelbundet göra någonting som tillför energi. Vi pratar om vilka aktiviteter som tar eller ger energi.

Vi människor tycker ofta om att ha rutiner för vardagens sysslor, vi är vanemänniskor. De flesta personerna mår bra av att ha rutiner som hjälper oss genom dagarna. De ger struktur till dagen, veckan, månaderna och året. Det kan bli svårigheter om man har för mycket att göra men även om man har för lite att göra. Vad händer om det blir obalans? 

Gruppledarna inleder varje tillfälle med ett tema. Sedan diskuterar vi temat tillsammans. Vi arbetar med ett skrivet material och kartlägger tillsammans.

Exempel på ämnen som vi pratar om:

  • Dygnsrytm
  • Sömnråd
  • Energiskattning och kännedom om hur mycket man orkar
  • Balans mellan aktivitet och vila

Gruppen träffas sex gånger, två timmar varje gång. Träffarna är en gång i veckan. Gruppen har två gruppledare och ca tio deltagare.