Fortsättningsgrupper

Läs först informationen om vår diagnosgrupp. Det är den gruppen du startar i.

Vid det sista grupptillfället i diagnosgruppen berättar gruppledarna om våra fortsättningsgrupper. För att delta i en sådan grupp behövs ingen ny remiss från habiliteringscenter. Varje deltagare har möjlighet att anmäla sig till två nya grupper. Det är för närvarande väntetid till våra fortsättningsgrupper.

Tillsammans med gruppledarna funderar du på om det fungerar med en fortsättningsgrupp. För de allra flesta går det bra att fortsätta i grupp. För enstaka personer bedömer vi att det inte är lämpligt.

Det fungerar inte om du t.ex. mår mycket dåligt psykiskt; är mycket trött, har haft dålig närvaro i diagnosgruppen, förväntar dig ett mer privat perspektiv; lätt blir upprörd och arg eller har kommenterat övriga deltagare på ett sårande sätt. 

Några personer visar sig ha så många aktiviteter eller insatser på gång i sina liv att det kan vara lämpligt att vänta med fortsättningsgrupper. Vi är angelägna om att alla ska känna sig bekväma och trygga i våra grupper. Därför hänvisar vi ibland deltagare till individuella kontakter om behovet är större än vi kan hantera i grupp.

Fortsättningsgrupperna ställer högre krav på deltagarna, t.ex. i form av att göra hemuppgifter och/eller rollspel. Här är det extra viktigt att man kan delta vid alla tillfällen. Du kan behöva rådgöra med din arbetsgivare eller skola för att avgöra om det är möjligt att delta.

Många deltagare tycker att fortsättningsgrupperna är intressanta och givande. De tycker särskilt att erfarenhetsutbytet med andra deltagare är värdefullt.

I våra fortsättningsgrupper får du en möjlighet att fördjupa dig och lära dig mer. Du får möjlighet att träna på saker genom hemuppgifter och rollspel. Du får även ta del av andra deltagares tips och strategier.

Så här går det till

Vi träffas vid fyra-tolv tillfällen beroende på grupp, en gång i veckan. Se information om de olika grupperna.

Grupperna hos oss börjar klockan 13.30 och pågår i två timmar (med undantag för föräldragruppen som pågår två och en halv timme). Tyvärr har vi inte möjligheten att ha grupper kvällstid.

Fika ingår och är gratis. Vi brukar hämta fika från en vagn och gå och sätta oss och fortsätta dagens tema.

Det är ca tio deltagare i gruppen. Det är blandad ålder och kön på gruppdeltagarna.

Vi är två gruppledare som turas om att berätta om olika teman och sedan diskuterar vi tillsammans. Deltagarna delar med sig av erfarenheter och strategier. Vi har en dagordning som vi ska hinna med vid varje tillfälle, så därför stoppar vi diskussionerna ibland för att kunna gå vidare.

Deltagarna får egna arbetsmaterial som innehåller sammanfattningar av de olika teman vi har. Vissa material innehåller även hemuppgifter.

Alla hemuppgifter och förekommande rollspel är obligatoriska, för att alla ska få ut så mycket som möjligt av grupperna.

I alla våra grupper har vi gruppregler, för att alla ska veta vad som gäller och känna sig trygga.

Gruppreglerna är:

  • Vi uttrycker oss med respekt för andra.
  • Gruppledarna fördelar ordet. De kan ibland behöva avbryta den som pratar.
  • Räck upp handen när du vill säga något.
  • Lägg undan din mobil och ha den på ljudlöst.
  • Undvik parfym och andra starka dofter.