ASD-team för vuxna

ASD-teamet för vuxna är en del av Kurs-och kunskapscenters gruppverksamhet.  

ASD-teamet för vuxna arbetar med gruppinsatser till personer över 18 år med diagnos inom autismspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning. Gruppverksamhet riktar sig till personer som har blivit remitterade från ett lokalt habiliteringscenter

Ungdomar och vuxna med ASD får i första hand individuellt stöd från ett lokalt habiliteringscenter (HC). För de personer som önskar och kan delta i grupp skickas en internremiss från HC till vår gruppverksamhet.

Vår verksamhet erbjuder deltagande i form av grupper. Teman som förekommer är diagnoskunskap, sömn och energi, känslor och kommunikation.

Teamet består av sex konsulenter med olika yrkesbakgrund; socionom, arbetsterapeut och psykolog.

Vuxenteamets aktuella program för gruppverksamheten presenteras på vår hemsida och uppdateras två gånger varje år.

Våra insatser är avgiftsfria och vi har tystnadsplikt.