Samhällets stöd

Vi har samlat svar på en del frågor vi fått till vuxenteamet i Frågor och svar

Omfattande information om samhällets stöd finns hos på Funktionshindersguiden.

Frågetjänst om samhällets stöd  finns på Habiliteringens resurscenter. 

Försäkringskassan har en Funktionsnedsättningsguide där man kan få information om ersättningar insatser mm.