Litteraturtips för partners

                    

Titel: The other half of Asperger syndrome

Författare: Maxine C Aston

Förlag: The national autistic society

Maxine Aston är terapeut med specialisering på par där den ena parten har Aspergers syndrom. Hon har också själv levt i ett förhållande med en man med denna diagnos.

Bland annat beskriver hon förutsättningarna för att kunna kommunicera på ett optimalt sätt med sin partner då denne har Aspergers syndrom.

Boken kan beställas via e-mail: nas@nas.org.uk

____________

Titel: Asperger Syndrome and Long-Term Relationships

Författare: Ashley Stanford

Förlag: Jessica Kingsley Publishers

Ashley Stanford är gift med en man som har Aspergers syndrom. I boken presenterar hon bl.a. exempel på olika sätt att gå till väga för att lösa svårigheter i äktenskapet.

Boken kan beställas via Internet: www.jkp.com

____________

Titel: An Asperger Marriage

Författare: Gisela and Christopher Slater-Walker

Förlag: Jessica Kingsley Publishers

Boken är skriven av ett par där mannen har diagnosen Aspergers syndrom.

Makarna skriver om sitt 12-åriga äktenskap utifrån sina olika perspektiv.

De behandlar en mängd olika teman, exempelvis hur de ser på intimitet, sexualitet, kommunikation, föräldraskap m.m. Makarna har en hemsida på nätet där man kan läsa utdrag ur boken; www.asperger-marriage.info

Boken kan beställas via Internet: www.bokfynd.nu

____________

Titel: Aspergers in Love

Författare: Maxine Aston

Förlag: Jessica Kingsley Publishers

Maxine Aston är terapeut med specialisering på par där den parten har Aspergers syndrom. Hon besitter stora kunskaper om hur Aspergers syndrom påverkar relationen i ett ”mixat äktenskap”. I denna bok har hon sammanställt intervjumaterial från 41 partners med Aspergers syndrom och 35 partners utan Aspergers syndrom. Intervjuerna behandlar bl.a. attraktion, tillit, kommunikation, föräldraskap, sex och intimitet.

Boken kan beställas via Internet: www.jkp.com

______________

Titel: The Asperger Love Guide

Författare: Genevieve Edmonds, Dean Worton

Förlag: Sage www.sagepublications.com

En praktisk vägledande bok för vuxna med Aspergers syndrom för att hitta en partner, etablera och bibehålla ett lyckat förhållande

Boken kan beställas via Internet: www.adlibris.com eller www.bokus.com