Litteraturtips

* Attwood, T . Om Aspergers syndrom - vägledning för pedagoger psykologer och föräldrar. Natur och Kultur, 2000.

Attwood. T. Den Kompletta Guiden till Aspergers Syndrom. Cura Bokförlag AB, 2008.

* Frith, U. Autism och Aspergers syndrom. Liber AB, 1998.

Gerland, G. Hjälpmedelsboken psykiska funktionsnedsättningar. Pavus utbildningar, 2011.

Gillberg, C. Barn ungdomar och vuxna med Aspergers Syndrom normala, geniala, nördar? Cura Bokförlag AB, 1997.

Gillberg, C, Peeters, T. Autism, Medicinska och pedagogiska aspekter. Cura Bokförlag AB, 2002.

* Gillberg, G, Ehlers, S. Aspergers syndrom, en översikt. Riksföreningen Autism (broschyr), beställes på www.autism.se

Holliday Willey, L. Safety skills for Asperger women. How to save a perfectly good female life.  Jessica Kingsley Publishers, 2011.

Jalakas, I, Nördsyndromet, allt du behöver veta om Aspergers syndrom, Alfabeta Bokförlag, 2007.

Lindberg, C., Valsö, M. Vardagsliv med AS. Gothia Fortbildning AB, 2013.

Lönnberg, D & E. En väg till eget boende. Bodenmodellen. Lönnberg utb/utv AB,1998 (häfte). Beställes på www.lonnberg-utb.se

Norrö, G.  Projekt Empowerment, Vad innebär funktionshindret? Att leva med autism/Aspergers syndrom. Riksföreningen Autism 2004, beställes på www.autism.se

Norrö, G. Arbetsboken. Dejavu Publicerings AB, 2012.

Peeters, T. Autism - från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik. Liber AB, 1998.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med Autism eller Aspergers syndrom.

Wing, L. Autismspektrum- handbok för föräldrar och professionella. Cura Bokförlag AB, 1996.

Självbiografier

* Brattberg, G. Enastående. Värkstaden, 1999.

Ekman, O.  Jag är ändå jag, Fyra killar om Aspergers syndrom, Cura Bokförlag, 2005.

Gerland, G. En riktig människa. Cura Bokförlag, 1996.

Jackson, L. Miffon, nördar och Aspergers syndrom. Cura Bokförag, 2005.

Nordgren, M. Jag avskyr ordet normal: vuxna med Aspergers syndrom. Cura Bokförlag, 2000.

Norrö, G.  Aspergers syndrom, har jag verkligen det? Intermedia Books, 2006.

Tammet, Daniel. Född en blå dag. Natur och Kultur, 2008.

Tilli, P. På ett annat sätt: mina erfarenheter av Aspergers syndrom - ett autismspektrumtillstånd. Sivart Förlag, 2013.

Skönlitteratur

Haddon, M. Den besynnerliga händelsen med hunden om natten. Wahlström & Widstrand, 2004.

OBS! Om du har svårt att läsa böcker kan du låna talböcker. De böcker i listan som är markerade med asterisk (*) finns som talböcker. Du kan beställa dem genom ditt lokala bibliotek.