Kognitivt stöd

Med kognitivt stöd menas hjälpmedel och strategier som ska underlätta fungerandet i vardagen.

Med kognition avses alla tankeprocesser som sker i hjärnan, som exempelvis koncentration, minne, planeringsförmåga och tidsuppfattning. Det finns hjälpmedel som är utformade för att man lättare ska kunna koncentrera sig, minnas, planera och fullfölja aktiviteter eller hantera tid. Dessa hjälpmedel kan vara enkla kom-ihåg-lappar, kalendrar, aktivitetsschema, men också mer avancerade elektroniska hjälpmedel såsom appar och smarta telefoner. Kognitivt stöd kan, utöver praktiska hjälpmedel, även bestå av strategier, rutiner samt ordning och struktur. För att skapa ordning och struktur i vardagen kan man exempelvis använda sig av bildsymboler, etiketter, färger och olika förvaringssystem. På Hjälpmedelsinstitutets webbsida hittar du mer information om kognition och om att hitta rätt kognitivt stöd: Läs mer 

StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK är ett kunskapscenter inom Habilitering & Hälsa, som arbetar med information och utbildning inom området kommunikation och kognition.

Läs mer på StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

​På StoCKK finns det visningsmiljöer där du kan se, prova och få tips om kognitivt stöd och andra hjälpmedel. I visningslägenheten visas t.ex. hur kognitivt stöd kan användas i hemmet. Du kan få tips och idéer på vad du kan göra själv för att få ordning och struktur i vardagen.​På StoCKK kan du även prova olika datorprogram, t.ex. för läs- och skrivstöd. I StoCKKs bildshop finns möjlighet att köpa bildstödsmaterial till självkostnadspris.

Läs mer om visningsmiljöerna och öppettiderna här 

Tunga täcken

Hjälpmedel kan vara utformade för att hjälpa till med aktivitetsreglering. Det finns exempelvis olika typer av tyngdtäcken (boll- eller kedjetäcke), som underlättar en bättre sömn.

Tyngdtäcket är ett förskrivningsbart hjälpmedel. Detta betyder att du kan få ett tyngdtäcke som ett långtidslån efter bedömning och utprovning av en arbetsterapeut. Ta kontakt med arbetsterapeut på habiliteringscenter eller öppenpsykiatrin.

Från och med 1 juli 2015 inför Landstinget en ny avgift på 600 kr vid förskrivning av tyngdtäcken. Avgiften tas ut av hjälpmedelscentralen (inte av Habilitering & Hälsa) som skickar en faktura till patientens hemadress efter leverans. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgiften återfås inte vid återlämnande av tyngdtäcket. Om det på grund av felförskrivning sker ett byte av tyngdtäcke, inom några veckor, utgår ingen ny avgift. 

Teknikstöd i skolan

För dig som fortfarande studerar finns det information och utbildningsmaterial som Hjälpmedelsinstitutet har tagit fram om kognitiva svårigheter och teknikstöd i skolan.

Läs mer på webbplatsen Läromteknikstöd.se

Hur får man ett hjälpmedel

Läs mer här