Sjukvård, läkarintyg

Läkare, terapeuter, familjerådgivare
Vi får många frågor kring terapeuter, familjerådgivare och läkare med kunskap om ASD. Vi har dock inte möjlighet att rekommendera privata behandlare och vi har inga förteckningar över specialister. 

Vart kan jag vända mig för att få ett läkarintyg för tex aktivitetsersättning eller körkortstillstånd?
Om du behöver ett läkarintyg för tex ansökan om aktivitetsersättning så ska du vända dig till din vårdcentral. Om du redan har kontakt med öppenpsykiatrin kan du vända dig till din läkare där. 

För att få ett körkortstillstånd är du skyldig att uppge om du har autismspektrumtillstånd. Du behöver även ett intyg från en läkare om hur allvarlig din funktionsnedsättning är utifrån ett trafikmedicinskt perspektiv. Läkaren som skriver intyg ska ha kunskap om vad din diagnos innebär och hur den yttrar sig specifikt för dig. Det kan tex vara en läkare på BUP (om du är under 18 år), en psykiater eller en husläkare