Samhällets stöd

Vilket stöd kan man få från samhället om man har ASD?
Ett utförlig guide över samhällets stöd finns på Forum Funktionshinders hemsida

Var kan jag få hjälp att överklaga ett beslut från kommunen eller Försäkringskassan?
Du kan ansöka om stöd på ditt lokala habiliteringscenter. Här finns en lista över habiliteringscenter.

Finns det skolor för personer med ASD där man kan läsa in betyg?
Om man vill gå program för personer med ASD och läsa in betyg så kan man göra det på folkhögskola. Det finns några olika skolor. Gå till portalen folkhögskola.nu och sök på Aspergers syndrom. Många läser in ämnen på Komvux, men Komvux har inga särskilda program för studenter med ASD.

Vilket stöd kan studenter med ASD få på universitetet?
Vid högskoleutbildning har studenter med funktionsnedsättningar rätt till extra stöd och anpassning vid behov. Vid samtliga högskolor ska det finnas en samordnare för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder. Om du ska börja studera och tror att du kan vara i behov av extra stöd, är det bra att redan i förväg kontakta samordnaren på den högskola du valt för att planera dina studier. Läs mer om studiestöd och hitta samordnare på www.studeramedfunktionshinder.nu

Kan jag få hjälp att söka jobb?
Berätta för din handläggare på Arbetsförmedlingen att du har en funktionsnedsättning. Var beredd att visa ett utlåtande från läkare. Det finns en del särskilt stöd man kan få genom AF. Särskild kompetens att hjälpa unga med funktionsnedsättning finns på Arbetsförmedlingen Stockholm Unga Funktionshindrade där du kan få hjälp om du bor i Stockholms Stad eller på Lidingö. Aspergercenter och habiliteringen erbjuder inte stöd med att söka jobb.

Min tillvaro är helt kaotisk. Vart kan jag vända mig?
Du kan börja med att kontakta ett lokalt habiliteringscenter och beskriva din situation på din ansökan. De kan hjälpa dig hitta mer fungerande strategier i vardagen. De kan även hjälpa dig med myndighetskontakter. Du kan också själv kontakta din kommun eller stadsdelsförvaltning och ansöka om insatser enligt LSS, Lagen om Stöd och Service.

Om du har svår ångest och/eller depression ska du i första hand kontakta öppenpsykiatrin. Du hittar din närmaste mottagning via 1177 Vårdguiden.

Kan personer med ASD få stöd att hitta eget boende?
Om du har stora behov i din vardag kan du ansöka om boende med särskild service hos din LSS-handläggare i kommunen eller stadsdelen. Om du vill få tag i en egen lägenhet på vanligt sätt så finns tyvärr inga andra alternativ än att ställa dig i bostadskö.