Körkort

Kan jag ta körkort om jag har ASD?
Det är olika för olika personer. De flesta blir bra förare, medan andra har stora svårigheter med tex automatisering och impulskontroll. Då kanske det inte fungerar att köra bil i trafik.

För att få ett körkortstillstånd är du skyldig att uppge om du har en diagnos inom autismspektrum. Du behöver även ett intyg från en läkare om hur allvarlig din funktionsnedsättning är utifrån ett trafikmedicinskt perspektiv. Läkaren som skriver intyg ska ha kunskap om vad din diagnos innebär och hur den yttrar sig specifikt för dig. Det kan tex vara en läkare på BUP (om du är under 18 år), en psykiater eller en husläkare

Tips! För en del personer som har svårigheter med automatisering kan det vara lättare att köra en automatväxlad bil.​