Diagnos och utredning

Har namnet på diagnosen ändrats? Heter det inte Aspergers syndrom längre?
Läs om det nya namnet på diagnoserna här.

Jag tror att jag har ASD. Var kan jag få en utredning?
Om du misstänker att du har ASD, har du två vägar att gå. Antingen kan du vända dig till din husläkare, som sedan kan remittera dig till psykiatrin. Eller så kan du vända dig direkt till en öppenpsykiatrisk mottagning. Kontaktuppgifter finns på 1177 Vårdguiden.

Jag har just fått diagnos. Vad händer nu?
När man just fått en ASD-diagnos kan man ha många frågor och funderingar. Det är viktigt att du får möjlighet att diskutera din utredning med den psykolog som utfört utredningen. Om du inte tycker att du fått det, ska du kontakta den utredande psykologen och be att få ett möte.

Det är annars inget som automatiskt händer när du fått en diagnos. Men du kan själv ansöka om insatser, tex från kommunen och habiliteringen, om du så önskar. Via länken Samhällets Stöd kan du hitta mer information om var du kan vända dig. 

Var kan jag lära mig mer om min diagnos?
På habiliteringscenter kan du ansöka om att få samtal om diagnosen hos psykolog, kurator eller specialpedagog. Genom habiliteringscenter kan du även be att få remiss till Aspergercenters diagnosgrupper, där man får lära sig om sin diagnos och diskutera med andra hur det blir i vardagen. För den som vill läsa själv om ASD rekommenderar vi:

Autismforum
Forum Funktionshinders bibliotek
Ung och Asperger

Jag tror att jag fått fel diagnos, vad kan jag göra?
Om du tror att din diagnos är felaktig bör du i första hand kontakta den mottagning där utredningen utförts och be om en sk second opinion. Då är det någon annan psykolog som gör en bedömning av din utredning och avgör om den behöver göras om. Var beredd på att du kommer att hamna i en kö och det kan ta lång tid innan det blir din tur. Detta pga av att psykiatrin prioriterar dem som inte fått en första utredning än.

Jag fick diagnos när jag var liten och nu skulle jag vilja göra en ny utredning. Vart kan jag vända mig?
För att få en ny utredning gjord ska du kontakta din öppenpsykiatriska mottagning.

För en del personer kan det finnas skäl att söka en ny utredning när man är vuxen. Man kanske inte tycker att man har så stora svårigheter längre eller så kanske man har svårigheter som inte diagnosticerades när man var liten. Ibland kan även myndigheter begära en färskare utredning om de ska bedöma vilket stöd man ska få som vuxen.

Vilka fördelar och nackdelar finns med att få en diagnos?
Det kan väcka många känslor att få en diagnos, både positiva och negativa. Många får en "aha-upplevelse" och känner sig lättade att de fått en förklaring till varför vissa saker är så krångliga. Samtidigt känner många även sorg och oro till en början. Detta är helt normalt och det är viktigt att man ger sig själv tid att bearbeta de känslorna. 

Fördelar med att få en förklaring på sina svårigheter, kan vara att man kan förstå sig själv bättre. Man kan bli lite snällare mot sig själv när man lär sig vad ASD innebär. Det kan bli lättare att förklara för andra varför man fungerar som man gör. Diagnosen gör även att man kan ansöka om stöd från samhället, tex hos kommunen eller habiliteringen.

De nackdelar som kan finnas handlar egentligen den okunskap som finns i samhället. En farhåga som en del har, är att man får en ”stämpel” på sig, att diagnosen betyder att man är annorlunda och att man därför kommer bli behandlad annorlunda. En del oroar sig för att man "blir en diagnos" och att andra ska tro att man har större svårigheter än man har. Även om en del personer möter okunskap hos omvärlden, är det få av dem vi träffat som i ångrar att de gjort en utredning.