Anhörig

Var kan jag som anhörig få veta mer om ASD?
Du kan gå på våra anhörigföreläsningar som vi ger varje termin. Datum finns på vår hemsida.

Du kan även hitta en del föreläsningar i Forum Funktionshinders anhörigutbildning.

Har ni grupper för anhöriga?
Nej, vi har endast föreläsningar för anhöriga.

Finns det någonstans jag kan vända mig för att få stöd som anhörig?
Du kan kontakta Kris- och samtalsmottagningen för anhörigaRosenlund. Där jobbar psykoterapeuter som har särskild kunskap om funktionsnedsättningar och om anhörigas situation.

Vissa habiliteringscenter har också samtalsstöd och/eller samtalsgrupper för anhöriga. Kontakta ditt lokala habiliteringscenter och fråga om deras utbud.

Kommunernas anhörigkonsulenter kan även erbjuda visst stöd, men hur det ser ut varierar mellan olika stadsdelar och kommunerna.Hör av dig till din stadsdel eller kommun för att få mer information.

Om du befinner dig i akut kris ska du vända dig till öppenpsykiatrin. Du finner din lokala mottagning på 1177 Vårdguiden.

Min tonåring sitter bara hemma och vägrar gå till skolan. Vad ska jag göra?
Det finns inga enkla svar på den frågan. Det är olika för olika personer vad det kan bero på, men väldigt ofta handlar det om att man upplever en situation som övermäktig och ser inga lösningar själv. För frågor och stöd kring ditt barns specifika situation kan du vända dig till BUP, vuxenpsykiatrin eller habiliteringscenter.