Så här tar du del av vårt utbud

Föreläsningar

För att delta vid en föreläsning kan du mejla till habkurscenter.slso@sll.se eller ringa vår röstbrevlåda Tel: 08 - 123 35 500 och anmäla dig. Ange ditt namn, telefonnummer samt vilken föreläsning du vill delta vid.

Grupper
För att ta del av gruppverksamhet  behöver du först ta kontakt med ditt lokala habiliteringscenter för att få en remiss till ASD-teamet för vuxna. 


PDF iconHabiliteringscenter för vuxnaPDF iconAnsöka till habiliteringscenter för ungdomar och vuxna