För personal

Material för skolpersonal

Aspergercenter har tagit fram material för skolpersonal om Aspergers syndrom och andra diagnoser inom autismspektrum. Skolmaterialet innehåller information om diagnosen, förhållningssätt och konkreta pedagogiska metoder.
> Aspergers syndrom och andra autismspektrumdiagnoser i grundskola och gymnasium

Tips på utbildning och handledning för skolpersonal

Tips på föreläsningar, kurser och handledning gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som diagnoser inom autismspektrum (ASD) och ADHD.

> Tips på utbildning och handledning

Litteraturtips för skolpersonal

Många böcker om Aspergers syndrom finns att låna på Habiliteringens resurscenters bibliotek. Böcker kan också köpas från olika föreningars webbutiker.
> Böcker på autism.se
> Böcker och skrifter på attention

Några tips på böcker för skolpersonal:

  • Gerland, G. (2010). Arbeta med Aspergers syndrom: hantverket och den professionella rollen. Enskededalen: Pavus utbildning.
  • Greene, R.W. (2011). Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
  • Winter, M. (2008). Aspergers syndrom: vad lärare behöver veta. (1. uppl.) Stockholm: Liber.​