Om oss

​Habiliteringens kurs- och kunskapscenter (f.d. Aspergercenter) är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning (IF) samt deras anhöriga. Habiliteringens kurs- och kunskapscenters barn- och ungdomsteam erbjuder insatser i grupp till föräldrar som har barn och ungdomar mellan 5-17 år (födda 2014 och tidigare), från 9 års ålder kan barnen delta i grupp på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Habiliteringens kurs- och kunskapscener (f.d. Aspergercenter) hör organisatoriskt till Habilitering & Hälsa vars verksamhet regleras av Hälso -och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vårt upptagningsområde är hela Stockholms län.

När diagnosen är fastställd kan barn och ungdomar remitteras direkt till Habiliteringens kurs- och kunskapscenter om föräldrarna önskar det.

Vi erbjuder en psykopedagogiskt inriktad gruppverksamhet, till föräldrar i form av olika kurser, temakvällar och föreläsningar. Vi erbjuder kunskap om ASD liksom praktiska råd om hur man hanterar vardagen. Enheten bidrar till att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte mellan föräldrar, andra närstående och mellan barn, ungdomar.

Våra insatser är avgiftsfria och vi har tystnadsplikt.

Barn och ungdomsteamets kursutbud presenteras i ett kursprogram som publiceras två ggr/år under fliken Kursprogram på hemsidan.