Samhällets stöd - mina rättigheter

> Samhällets stöd vid funktionsnedsättning - Habilitering & Hälsa

> Att hitta rätt - Habilitering & Hälsa

PDF icon Allmänt om lagar och styrdokument - Habilitering & Hälsa (PDF)

> SoL och LSS vid funktionsnedsättning - Habilitering & Hälsa

> Habiliteringens resurscenter (fd. StoCKK)

> Frågetjänst - Habiliteringens resurscenter (fd. StoCKK)

> StoCKK - Öppet hus i visningsmiljön

LSS - Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade

PDF icon LSS - Mål och syfte - Habilitering & Hälsa (PDF)

PDF icon LSS - För vem - Habilitering & Hälsa (PDF)

PDF icon LSS - Att ansöka Habilitering & Hälsa (PDF)

PDF icon LSS - Vilka insatser finns - Habilitering & Hälsa (PDF)

> LSS - Autism & Asperger förbundet

PDF icon Exempel på helgläger - Habilitering & Hälsa (PDF)

SoL – Socialtjänstlagen

PDF icon Socialtjänstlagen SOL - Habilitering & Hälsa (PDF)

> Anhörigstöd - 1177.se

> Hitta och jämför anhörigstödjarna - Stockholms stad

Försäkringskassan

> Vård av barn - Försäkringskassan

> Kontaktdagar - Försäkringskassan

> Omvårdadsbidrag - Försäkringskassan

> Merkostnadsersättning - Försäkringskassan

> Aktivitets­ersättning och sjukersättning - Försäkringskassan

> Om du får aktivitetsersättning kan du också ha rätt till bostadstillägg - Försäkringskassan

Skola

> Skolplikt och rätt till utbildning - Skolverket

> Skolskjuts och elevresor- Skolverket

> Simning i skolan - Skolverket

> Elever har rätt till stöd - Skolverket

> Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan - Skolverket

> Elevhälsan i skollagen - Skolverket​

> Så får du rätt stöd i skolan - Attention

​> Hur kan en elev med adhd eller Aspergers syndrom visa sina kunskaper? - Specialpedagogiska skolmyndighete, SPSM

> Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskolan - Autism- & Aspergerförbundet (PDF)

> Få det att funka i skolan för elever med NPF - Attentions Skolportal

> Skolguiden – Vad har elever med NPF rätt till? - Attention

> Goda exempel för en NPF-vänlig skola - Attention

> Så här! Få skolan att funka - Attention

PDF icon Förbered dig inför samtal och möten i skolan - Habilitering & Hälsa (PDF)

PDF icon Skollunchen – utmaningar och möjligheter för barn med autismspektrumdiagnos - ASD Habilitering & Hälsa (PDF)

> Stöd för val av skola - Autism- & Aspergerförbundet

> Antagning till gymnasieskolan - Skolverket

> Anpassningar för oss med autismspektrumtillstånd. Intervjuer med elever, lärare och personal på gymnasiet - Hjälpmedelsinstitutet 

Råd till Skolan

> Vad gäller för extra anpassningar och särskilt stöd? - Skolverkets råd till lärare

> Att undervisa elever med autismspektrumtillstånd (AST) - Uppsala läns landsting

​> Hur kan en elev med adhd eller Aspergers syndrom visa sina kunskaper? - Specialpedagogiska skolmyndighete, SPSM

> Tipsbanken är en portal för pedagogisk personal - Povivus

> Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium - Habilitering & Hälsa (PDF)

PDF icon Tips på utbildning och handledning för skolpersonal - Habilitering & Hälsa (PDF)

Webbutbildningar

> Studiepaket NPF - Specialpedagogiska skolmyndighete, SPSM

​> Stödmaterial om extra anpassningar - Specialpedagogiska skolmyndighete, SPSM​

​> e-autism en introduktion till autism - Autism- & Aspergerförbundet

​> Autism-utbildning för föräldrar (0-6 år) - Region Skåne

Landstinget

Habilitering & Hälsa

> Så ansöker du om insatser på Habilitering & Hälsa

> Forum Funktionshinder har bibliotek, frågetjänst och öppna föreläsningar gällande alla funktionsnedsättningar, inte bara diagnoser inom autismspektrum - Habilitering & Hälsa

Barn- och ungdomspsykiatrin - BUP​

> Behandling och hjälp

​> När ska man ta kontakt med BUP?

> BUP har också ett antal specialenheter

Första Linjens psykiatri

> Mottagningar med tilläggsavtal om barn och unga med psykisk ohälsa

Logoped

> Logopedi i Stockholms läns landsting

> Logopedmottagningar i Stockholms län

Inför vuxenlivet

> Guide till vuxenlivet - Habilitering & Hälsa

> Vad händer när mitt barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fyller 18 år? - 1177.se

> TRANSITION – en kurs med mentorsstöd i övergången till vuxenlivet - Ki

> Ung och Asperger 16 - 25 år - Habilitering & Hälsa

> Scope - en webbkurs för unga om autism 16-25 år - Habiliteringens resurscenter (fd. StoCKK)

PDF icon Boende - Habilitering & Hälsa (PDF)

> Bup för ungdomar

> UMO - Ungdomsmottagningarna 13-25 år

> Att ha asperger är olika för olika personer - UMO

> Attention UNG Stockholm 15-30 år

> Tjejzonen stöttar tjejer mellan 10 och 25 år

> Sysselsättningar - Hitta och jämför service, Stockholms stad

> Arbetsträning - Hitta och jämför service, Stockholms stad

SIP-möten

PDF icon Samordnad individuell plan, SIP - Habilitering & Hälsa (PDF)

> Vad är en SIP? - Socialstyrelsen

​> Samordnad individuell plan, SIP och filmen, SIP på 3 minuter - SKL

​Överklagan

PDF icon När man är missnöjd med ett beslut - Habilitering & Hälsa (PDF)

> Så här skriver du en överklagan - Funkaportalen

​Övrigt

> Patientdatalagen - Datainspektionen

> Om barnförsäkringar - Konsumenternas Försäkringsbyrå

PDF icon Webbsidor om samhällsstöd - Habilitering & Hälsa (PDF)

> Fritidsnätet - Aktiviteter för dig som behöver extra stöd

PDF icon Fritidstipslistan - Habilitering & Hälsa (PDF)

PDF icon Fritidsgårdar med någon form av särskild anpassning - Habilitering & Hälsa (PDF)

PDF icon Boktips 7-12år - Habilitering & Hälsa (PDF)

PDF icon Tips på litteratur om ASD för föräldrar, barn och ungdomar - Habilitering & Hälsa (PDF)

> Material från Autism- & Aspergerförbundet

​> Riksförbundet Attention