Min tonåring är snart vuxen

Inför vuxenlivet

> Guide till vuxenlivet - Habilitering & Hälsa

> Vad händer när mitt barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fyller 18 år? - 1177.se

> TRANSITION – en kurs med mentorsstöd i övergången till vuxenlivet - Ki

> Ung och Asperger 16 - 25 år - Habilitering & Hälsa

> Scope - en webbkurs för unga om autism 16-25 år - Internethabiliteringen

> Prisma − introduktionskurs för vuxna med ASD och deras närstående

> Att hitta rätt - Habilitering & Hälsa

> SoL och LSS vid funktionsnedsättning - Habilitering & Hälsa

> Anhörigstödjarna - Hitta och jämför service, Stockholms stad

PDF icon Fortsatt stöd till ungdomar och föräldrar - Habilitering & Hälsa

> Stöd till dig som är anhörig - Habilitering & Hälsa

LSS - Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade

> LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - Sveriges riksdag

> LSS - Autism- och Aspergerförbundet

PDF icon ​LSS - Vilka insatser finns - Habilitering & Hälsa (PDF)

PDF icon LSS - Att ansöka - Habilitering & Hälsa (PDF)

PDF icon Exempel på helgläger/helgkorttids, korttidshem och kollo - Habilitering & Hälsa (PDF)

> Ompröva eller överklaga LSS-beslut - Autism- och Aspergerförbundet

> Så här skriver du en överklagan - Funkaportalen

Habilitering & Hälsa

​> Så ansöker du om insatser på Habilitering & Hälsa

> Habiliteringens resurscenter - Habilitering & Hälsa

> Ung och Asperger 16 - 25 år - Habilitering & Hälsa

> Scope - en webbkurs för unga om autism 16-25 år - Habiliteringens resurscenter (fd. StoCKK)

Körkort

> Körkortstillstånd - Transportstyrelsen

> Läkarintyg: ADHD och autismspektrumtillstånd - Transportstyrelsen

> Attentions projekt - körkortskoll

> Pressmeddelande: ”Stor förvirring kring körkortsintyg, ADHD och autism” - Attention

> Läkarintyg - Norvia Kliniken i Solna

> Läkarintyg - Stockholms Körkortsmottagning på Kungsholmen

> Trafiklinjen, allmän kurs - Mellansels folkhögskola

> Vi erbjuder spetskompetens inom NPF - Fogels Trafikskola

Övrigt

> Bup för ungdomar

> Ungdomsmottagningarna 13-25 år  - UMO

> Ungdomsmottagningar - Hitta och jämför service, Stockholms stad

> Att ha asperger är olika för olika personer - UMO

> Attention UNG Stockholm 15-30 år

> Tjejzonen stöttar tjejer mellan 10 och 25 år

Sysselsättning, arbete & studier

> Samhällets stöd vid funktionsnedsättning - Habilitering & Hälsa

> Sysselsättningar - Hitta och jämför service, Stockholms stad

> Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar - Skolverket

> Jobbgarantin för ungdomar

> Yrkesintroduktionsanställning

> Yrkesintroduktion – när du anställer en person utan erfarenhet

> Om du deltar i ett program hos Arbets­förmedlingen - Försäkringskassan

Studier

> Skolslussen - saknar plats på gymnasieskolan och vill börja studera? - Stockholm Stad

> Folkhögskola.nu

> Aspergerlinjen på Ågesta folkhögskola

> Studera med funktionsnedsättning - Antagning.se

> Studera med funktionsnedsättning - Studera.nu

> Samordnare för personer med funktionshinder - Studeramedfunktionshinder.nu

> Studenter med NPF får extra stöd - Attention nr 3 2013 sidan 7

> Rustaprojektet på KTH - Autism- & Aspergerförbundet

> Det är en seger att studera på högskola - Attention nr 5 2011 sidan 16

> Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning - SPSM Webbkurs

> Studera som vuxen - Autism- & Aspergerförbundet

> Skola/utbildning - Autism- & Aspergerförbundet

> Gymnasieskolor - Hitta och jämför service, Stockholms stad

> Vuxenutbildningar - Hitta och jämför service, Stockholms stad

Arbete

> Arbete och sysselsättning - Habilitering & Hälsa

> Jobbarsökartips för dig med autism - Arbetsförmedlingen

> Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) - Arbetsförmedlingen

> Jobbtorg Stockholm - för dig med försörjningsstöd - Stockholm Stad

> Funktionsnedsättning och arbete - Vad gör kommuner och landsting? - SKL

> Arbete - NPF-guiden

> Stöd och matchning för dig som behöver intensivt och anpassat stöd - Arbetsförmedlingen

> Stöd vid möten - Autism & Aspergerförbundet

> Aim träffar ungdomarna som inte går i gymnasiet (del av stockholms jobbtorg) - Stockholm Stad

> Särskilda satsningar för unga - Hitta och jämför service, Stockholms stad

> Lönebidrag - Arbetsförmedlingen

> De använder sina styrkor på jobbet - Autism & Aspergerförbundet

> Asperger en tillgång på jobbet - Prevent

> Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS - Socialstyrelsen

> Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS - Kunskapsguiden.se

> Daglig verksamhet - Hitta och jämför service, Stockholms stad

> Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder i Stockholm (LSS 9:10) - LSSGuiden

> Arbetsträning - Hitta och jämför service, Stockholms stad

> Snabb vändning för Ronny - Misa

> "Grappa ljuger aldrig för mig" om ett hunddagis - DN insidan

> Unicus Sverige anställer konsulter med ASD/Aspergers syndrom

> Left is right tar vara på unika kompetenser vanligt inom ASD

> DXC Dandelion Employment Program - DXC technology

Ekonomi

> Aktivitets­ersättning vid förlängd skolgång - Försäkringskassan

> Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga - Försäkringskassan

> Bostadstillägg utöver aktivitetsersättning - Försäkringskassan

> CSN har anpassade studiestöd för dig som har en funktions­nedsättning - CSN

Boende

> Samhällets stöd vid funktionsnedsättning - Habilitering & Hälsa

> Bostad - Habilitering & Hälsa

> Boendestöd - Habilitering & Hälsa

> Boendeformer - Kunskapsguiden

> Bostad med särskild service – från ansökan till uppföljning - Kunskapsguiden

> Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - Socialstyrelsen

> Tomas stortrivs i serviceboendet - HejaOlika

> Gruppbostäder - Hitta och jämför service, Stockholms stad

> Servicebostäder - Hitta och jämför service, Stockholms stad

> Bostad med särskild service för vuxna i Stockholm (LSS 9:9) - LSSGuiden

> Boendestöd (via SoL) - Hitta och jämför service, Stockholms stad

Ekonomi

> Föräldraguiden - Swedbank

> Hur fungerar en fullmakt? - Swedbank

> Koll på pengarna - Konsumentverket

> Budgetkalkylen (hallå konsument) - Kommunal konsumentvägledning

> Ekonomistöd - Habilitering & Hälsa

> Budget- och skuldrådgivning - Stockholms stad

> Skuldsanering - Konsumentverket

> Skuldsanering - Kronofogden

God man eller Förvaltare (ställföreträdare)

> God man och förvaltare - RFS

> Rollkoll, om rollen som God Man - RFS

> God man, förvaltare och framtidsfullmakt - Sveriges Domstolar

> Kort om god man/förvaltare - Habilitering & Hälsa

> Att söka god man eller förvaltare - Stockholms stad

Fritid & relationer

Fritid

> Fritidsnätet - en söktjänst för fritidsaktiviteter för de som kan behöver extra stöd

> Fritidsinfo - en söktjänst för fritidsaktiviteter oavsett funktionsförmåga

> Fritid för alla - kontaktpersoner i alla stadsdelar - Stockholms stad

PDF icon Komma-iväg-tips (PDF)

PDF icon Exempel på helgläger/helgkorttids, korttidshem och kollo - Habilitering & Hälsa (PDF)

> Fritid, kultur och turism - Funktionshinderguiden

> Grupper på Attention UNG Stockholm

> Fritid - Autism & Aspergerförbundet

> Zebran, mötesplats i Aktivitetshuset på Maria Trappgränd 5 för dig, 16-35 år, med AST

Relationer

> Att vara särbor passar oss - Autismforum

> Att vara förälder med autism/AS - Empowerment nr 1 2009 sidan 4

> Sambo otänkbart - barn självklart - Empowerment nr 1 2009 sidan 10

> Diagnosen är underordnad - Autismforum

> Ha en kärleksrelation - Autismforum