Grundkurs om ASD

Här hittar du olika teman som vi går igenom på Grundkursen.

OBS! Åhörarkopior till powerpoint-bilderna delas ut vid respektive kurstillfälle.