Rutiner, struktur och tid

Barn som tidigt får hjälpa till hemma lär sig olika vardagssysslor. Det förebygger problem senare i livet när man ska ta ansvar för sitt boende. Dessutom uppstår situationer som ger barn och vuxen möjlighet att samtala och samspela med varandra.

– Det är viktigt att tidigt förbereda för det egna ansvar barnet kommer att få som vuxen. Det kan kännas långt borta, men det gäller att efterhand pussla ihop fler moment som ingår i en sammansatt process exempelvis från smutsiga plagg vid avklädning till rena och torra i skåp och lådor. Hur förbereda för tvätt? Vad göra först? Vilken utrustning behövs? Hur mycket tvättmedel? Hur avsluta tvätten?

Det är inte säkert att ett barn själv har drivkraft eller ork att hjälpa till. Vad är vitsen med sysslan? Vad är vinsten med att hjälpas åt och att lära sig? Man måste kanske som förälder ställa lagom stora och individuella krav på att barnet ska vara med. Ibland kan man behöva koppla samman en syssla med en belöning för att motivera barnet.

Måltider och städning kan vara bra områden att börja med. Det finns många praktiska uppgifter för att få till en måltid. Ingredienser ska förberedas, kastrull passas, bord dukas, matrester tas om hand med mera. Uppgifterna kan fördelas så man vet i förväg när och för vad man ansvarar. Ofta är det bra att ha sin syssla en lång period innan det är dags att lägga på nästa moment eller helt byta ansvarsområde.

Så småningom kan barnet introduceras i och delta i sysslor som man inte gör varje dag, exempelvis att byta lakan, packa upp och ställa in den inhandlade maten eller skotta snö. Genom att låta barnet vara med, grundlägger man kunskapen om hur ofta och när det behöver göras och hur det går till.

Var sak på sin plats

Att var sak ska ha sin plats kan tyckas banalt men just struktur i hemmet kan vara det som gör att ett barn med Aspergers syndrom klarar av sin vardag hyggligt och kan ta med goda vanor i framtiden. När vi håller ordning, går mindre tid och energi bland annat till att hitta sina saker. Med gott om hyllor, lådor och fack går det lättare att ordna kläder, spel och böcker. Att välja och sortera bort är svårt. Det blir snart överfullt, särskilt hos den som växer. Kanske det går lättare med en regel, såsom ”en in och en ut”. Kanske kan färdiganvända favoriter få en egen låda en viss tid.

– Om det behövs kan man märka upp lådor och förvaringsutrymmen så att barnet ser var det ska lägga till exempel sina rena kläder. Hittar alla lätt sin tandborste? Får man ha sitt smink ifred? Skulle det gå bättre om prylarna märks med färgprick eller namn?