Hygien

En viktig vardaglig färdighet är att sköta sin personliga hygien. Många barn och ungdomar med ASD behöver extra stöd och träning för att hitta bra rutiner.

Hygien är ett område som många barn med ASD har svårigheter med. Det kan hänga samman med en begränsad kroppsuppfattning, att man tycker att andras kommentarer om ens hygien är oviktiga eller att man upplever sinnesintryck på ett annorlunda sätt. Det här kan exempelvis göra tandborstning till en obehaglig upplevelse. 

– Många föräldrar som vi träffar, undrar om deras barn är ensamma om att inte klara av sina toalettbesök och handtvätt utan hjälp. Men det är inte ovanligt med barn som har svårt att klara av de här bitarna.

Svårigheterna att sköta sin hygien kan ibland beror på att barnet kanske inte riktigt vet var det ska börja och var det är viktigt att tvätta sig. Medan det fortfarande är naturligt att ha föräldrar med i badrummet kan man hjälpa och lära sitt barn på ett naturligt och lekfullt sätt. Så småningom kan man, om det behövs, gå över till stöd i form av kom-ihåg-lappar i badrummet: en enkel bildserie var på kroppen och i vilken ordning man tvättar sig, märkning av burkar och flaskor där det står vad de används till och hur mycket som behövs, punktlista över vad som ingår i morgon- och kvällsrutiner.

Orsak och verkan

Det är också viktigt för barnet att förstå varför man ska göra vissa saker. Om man till exempel inte borstar sina tänder ordentligt dag kan det få konsekvenser.

– Det är viktigt att förstå att det finns orsak och verkan kring vardagens rutiner. Man borstar tänderna för att tänderna ska förbli hela. Det kan göra ont i en trasig tand och besöken hos tandläkaren kan bli jobbiga. När man förstår varför man ska hålla tänderna rena, kan det bli lättare att stå ut med obehaget att borsta tänderna.

Tidsuppfattning

Eftersom många personer med Aspergers syndrom har svårt med tidsuppfattning kan morgon- och kvällsrutinerna bli väldigt långdragna. Kanske blir barnet stående i duschen eller sittande på toaletten orimligt länge, vilket kan bli stressande för hela familjen. Det kan också vara svårt att veta när och hur ofta det är lämpligt att göra sig ren.

– Ibland kan man hitta enkla lösningar. En äggklocka i badrummet kan till exempel vara ett bra hjälpmedel för att hålla koll på tiden.