Hjälpmedel

Det finns en mängd tydliggörande hjälpmedel som kan utgöra ett stöd i vardagen, både för barnet och för familjen. Mycket kan man med enkla medel tillverka själv. Annat finns att köpa.

En del tekniska hjälpmedel går att låna från landstingets hjälpmedels-verksamhet.
Här följer exempel på hjälpmedel hämtade från Habiliteringens kurs- och kunskapscenters utställning ”Pedagogiska tips” för tid och planering.

1. Timer – Enkla tidshjälpmedel som kan användas för mer än matlagning, till exempel att veta hur länge man ska vänta på sin tur eller hur länge man får/ska hålla på med något. 

  • Äggklocka 
  • Timstock – Ett modernt timglas som med färger och lysdioder visar hur mycket tid som finns kvar av exempelvis en timme.
  • Time Timer – Analog tidvisare med röd skiva för den tid som återstår.
  • Tidsinställd timer för vägguttag. En lampa eller radio kan anslutas och styras att lysa eller låta viss tid.

2. Listor – Hjälper till att skapa överblick i olika sammanhang, till exempel över vad som ska finnas med i skolväskan, vad som ska köpas eller vad man kan göra när man är ledig.

  • Scheman – Man kan göra scheman för en vanlig dag, vecka eller för ett helt år, beroende på barnet och syfte.
  • Program – Som förberedelse till en ovanlig dag såsom en utflykt eller högtidsdag, kan man göra ett speciellt program med text och bild. Då kan den speciella dagen bli något man lyckas med och inte bara medföra obehagliga överraskningar.
  • Almanacka – Med ett blad per dag, vecka eller månad, beroende på barnet. Skriv in händelser som har betydelse för barnet.
  • Rivalmanacka – Utmärker tiden till något som ska hända, exempelvis nedräkning till sommarlovsstart. Häfta ihop lämpligt antal papper som dras bort ett i taget.

3. Mobiltelefon – Kan användas till mycket mer än att ringa med. Via SMS till exempel kan det gå 
lättare att besvara en fråga eller uttrycka en åsikt. Nedladdningsbara appar kan ge tankestöd 
kring tid, planering, vardagsrutiner, ekonomi med mera.