Vardagsfärdigheter

Vardagsfärdigheter hos barn och ungdomar handlar om att lära sig ta hand om sig själv och sitt vardagsliv. Kläder, hygien, måltider, hålla ordning och planera sin tid. För många tar det lång tid innan allt det här fungerar och en del behöver extra stöd och träning.

– Många föräldrar ställs inför utmaningen att stödja sitt barn i att erövra vardagsfärdigheter på ett annat sätt än de förväntat sig, säger hon.

Barnet behöver aktivt stöd och vägledning tidigt för att förebygga svårigheter i tonåren och längre fram i livet. Vardagsfärdigheterna utvecklas under barndomen och tonårstiden. Vi förväntar oss inte att en sjuåring ska klara av att själv packa sin gymnastikpåse, men om barnet i 12-årsåldern fortfarande har svårt kanske vi reagerar. Så kan det vara för ett barn som har Aspergers syndrom.

Man kan beskriva vardagsfärdigheter som att få något på sig, i sig, om sig och kring sig. I artiklarna till höger kan du läsa om olika vardagsfärdigheter, hjälpmedel och strategier. Exempel och tips i artiklarna är just enbart detta. Varje barn och ungdom är unik. Varje familj utgår från sin situation och sina värderingar.