Diagnos inom autismspektrum, ASD

Diagnos inom autismspektrum, ASD, är ett samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser så som Aspergers syndrom, autismliknande tillstånd, atypisk autism, autistiskt syndrom och genomgripande störning i utvecklingen UNS.

Diagnos inom autismspektrum är en funktionsnedsättning och handlar framförallt om hur man samspelar och kommunicerar med andra människor. Det finns svårigheter för personer med ASD att tolka sociala signaler och förstå avsikten i andra människors beteenden.

Att ha ASD kan också innebära särskilda egenskaper. En vanlig styrka är förmågan att fokusera intensivt på något man är intresserad av. Detta är ofta en tillgång som kan ge fördjupad kunskap inom specifika områden. Att hålla på med något man gillar brukar också kännas meningsfullt och berikande för personen själv.
> Om autismspektrumdiagnos på Autismforum